• blad nr 16
  • 16-10-2010
  • auteur L. Douma 
  • Redactioneel

 

Schoolleider intimideert MR


Als zich conflicten voordoen op een school, gaan die regelmatig gepaard met intimidatie van de medezeggenschapsraad, blijkt uit onderzoek van bureau Actis. Het is de schoolleiding die bedreigt.

Het bureau onderzocht twintig conflicten op het gebied van medezeggenschap die zijn voorgelegd aan de landelijke geschillencommissie. Uit gesprekken met verschillende partijen bleek dat in negen gevallen schoolbesturen of –directeuren pogingen deden hun medezeggenschapsraad te intimideren.
‘Men is ontzettend bang voor represailles’, zegt een leraar in het rapport. Individuele leden van de MR worden bedreigd, maar soms ook de raad als geheel. Schoolleiders laten bijvoorbeeld doorschemeren dan een leraar wordt overgeplaatst als hij zijn standpunt niet wijzigt.
‘Komt me bekend voor’, reageert ene Nanda uit Meppel op de site van Trouw, de krant die als eerste met het nieuws naar buiten kwam. ‘Heb ik zelf ook meegemaakt, wist niet waar ik terecht kon met als gevolg een jaar lang uit de running en tot op de dag van vandaag veel onderhuids zeer.’

Ruzie
Ook MR-leden valt wel een en ander te verwijten. De raden stellen zich niet altijd even professioneel op. Zo zette een MR-lid de hakken in het zand toen bleek dat nieuwe regels een eind zouden maken aan zijn privilege ook buiten de vakantie vrij te nemen. Ook vonden de onderzoekers een voorbeeld van een ouder die nieuwbouwplannen dwarsboomde omdat dat in het belang was van een bevriende aannemer.
Maar voorbeelden van intimiderende leraren of ouders vonden de onderzoekers niet. Het was altijd de schoolleiding. Omdat lang niet alle conflicten tussen MR en leiding worden uitgevochten bij de landelijke geschillencommissie verwachten de onderzoekers dat het op nog wel meer plaatsen misgaat. ‘Je kunt je afvragen of een medezeggenschapsraad in de huidige vorm wel een goed instituut is’, reageert Wim Sterken uit Zwolle op de site van Trouw. ‘Het probleem is dat de MR-leden bestuursleden “bekritiseren” waarvan ze tevens afhankelijk zijn, een haast onmogelijke taak.’
Volgens Actis lost de gang naar de geschillencommissie meestal niet veel op. Tegen de tijd dat de commissie wordt ingeschakeld zijn de geschillen vaak al geëscaleerd. De juridische aanpak van de commissie lost die ruzies zelden op.
De AOb vindt dat schoolbesturen en medezeggenschapsraden veel vaker dan nu de hulp van relatieve buitenstaanders moeten inroepen bij een sluimerend conflict. Iedere school in het primair en voortgezet onderwijs zou voor dit soort situaties een vertrouwenspersoon in huis moeten hebben. “Een conflict kan gesprekspartners blind maken voor het gegeven dat iedereen uiteindelijk het beste wil voor de school. Dan kan een mediator helpen”, zegt AOb-voorzitter Walter Dresscher. Hij noemt intimidatie onacceptabel.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.