• blad nr 16
  • 16-10-2010
  • auteur J. van Aken 
  • Aan de telefoon

Aan de telefoon: Sjany Deunhouwer 

Leerlingen vroegen of mijn handtekening geld waard was

De OnderwijsTopTalentPrijs voortgezet onderwijs ging naar Sjany Deunhouwer (23) voor haar afstudeerscriptie over maatschappelijke stages. In maart studeerde ze af aan de lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam en nu werkt ze als docent maatschappijleer op het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht en op CSG Willem van Oranje in Oud-Beijerland.

Voor je scriptie onderzocht je de politieke redenen achter maatschappelijke stages. Wat was je belangrijkste bevinding?
“De stages zijn een idee van christelijke partijen om leerlingen een positieve bijdrage aan de samenleving te laten leveren. Dat is moeilijk realiseerbaar en moeilijk meetbaar, maar een belangrijke gedachte om na te streven. Voor het Dalton Lyceum heb ik een plan gemaakt voor maatschappelijke stages waarbij leerlingen zelf een plek kunnen kiezen. Zelf kiezen is een meerwaarde voor de stages.”

De handleiding is volgens de jury ook voor andere scholen bruikbaar. Wat is jouw aanpak?
“De vraag is hoe je stages zo kunt organiseren dat je er grip op hebt. Door de lijnen kort te houden, voel je je als docent verantwoordelijk om de stages in goede banen te leiden. We hebben informatiegidsen voor ouders, bedrijven en leerlingen. Daarin staat een stappenplan voor de organisatie, stagecontracten, beoordelingsformulieren, eisen waaraan een plek moet voldoen en ideeën voor en ervaringen van leerlingen.”

Wat vind je van de kritiek op het nut van stages?
“Het is een feit dat de organisatie veel tijd kost, maar scholen krijgen daar middelen voor. In het begin was ik kritisch over het nut. Naarmate de leerlingen enthousiaster worden, zie ik de meerwaarde. Een meisje dat psychologie wil studeren, liep stage op de psychiatrische kinderafdeling van een ziekenhuis om spelletjes te organiseren en te assisteren bij bezoek van de Cliniclowns. Zij was daar erg enthousiast over en stak andere leerlingen aan. De stages zijn goed voor de ontwikkeling van leerlingen doordat ze kennismaken met situaties buiten hun vertrouwde omgeving.”

Heb je veel reacties gehad op de prijs en wat ga je doen met de 1000 euro die je won?
“Ik kreeg een grote bos bloemen van de directeur en de leerlingen hadden op internet een artikel gevonden over de prijs. Ze vroegen of mijn handtekening nu geld waard was. Als docent maatschappijleer was ik natuurlijk vooral blij dat ze de krant zo goed gelezen hadden. Wat ik met het geld ga doen, weet ik nog niet, maar het krijgt een goede bestemming.” (JvA)
De OnderwijsTopTalentPrijs voor het basisonderwijs ging naar Valentijn de Geus voor een handleiding voor coachgesprekken met basisschoolleerlingen.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.