• blad nr 16
  • 16-10-2010
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Nieuwe minister

Marja van Bijsterveldt (1961) is de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De keuze is niet zo heel erg verrassend, omdat zij als staatssecretaris in het vorige kabinet al verantwoordelijk was voor het voortgezet en beroepsonderwijs. De afgelopen maanden deed ze er ook nog emancipatie, media, cultuur en hoger onderwijs bij. Tijdens de moeizame onderhandelingen tussen CDA, VVD en PVV steunde Van Bijsterveldt CDA-onderhandelaar Maxime Verhagen. Daarom werd ze lange tijd ook genoemd als de mogelijke CDA-fractievoorzitter. Ze is verpleegkundige, werkte tot 1990 in de gezondheidszorg, daarna werd ze gemeenteraadslid van Almere, later was ze er wethouder. Toen ze in 1994 burgemeester van Schipluiden werd, was ze met 33 jaar de jongste burgemeester van Nederland. In november 2003 was ze de eerste CDA-voorzitter die door de leden werd gekozen. In haar vorige periode waren er nogal wat kwesties rondom de onderwijstijd. Met de vakbeweging kreeg ze ruzie over het inkorten van de vakantie. Van Bijsterveldt is voorstander van een volledige autonomie van besturen. In de verkiezingsprogramma’s van andere partijen werden besturen op de een of andere manier aan banden gelegd. Zo wilde de PvdA een deel van het geld rechtstreeks naar scholen sturen en D66 wilde het personeelsbudget weer vastleggen. In een interview met het Onderwijsblad in mei zegt Van Bijsterveldt daar geen voorstander van te zijn. Het CDA wil juist meer geld overmaken aan de besturen, bijvoorbeeld van de schoolgebouwen. Tegelijkertijd wordt de autonomie weer erg ingeperkt door de vele regels die er bij zijn gekomen, en die nu ook in het regeerakkoord staan. De verplichte eindtoets is daar een voorbeeld van. De kortingen op het mbo, die nu zijn opgenomen in het regeerakkoord, komen voornamelijk van het CDA die de opleidingen wilde inkorten. Volgens Van Bijsterveldt kon er veel geld bespaard worden door onderwijstijd te intensiveren.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.