• blad nr 16
  • 16-10-2010
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Het begint bij de koffieautomaat

De plannen die het nieuwe kabinet heeft voor het onderwijs vragen om actie. De AOb wil niet meteen naar het Malieveld, maar denkt wel na over een actieve strategie. Die moet beginnen bij de koffieautomaat in de personeelskamer.

De AOb-sectorraden uit bve en primair en voortgezet onderwijs kwamen op 7 oktober bijeen in de Utrechtse Jaarbeurs om te brainstormen over een gezamenlijke strategie. In totaal kwamen ongeveer honderd mensen bijeen uit de drie sectoren die al vrij snel te maken krijgen met het effect van de plannen van kabinet-Rutte I.
Nadat dagelijks bestuurder Ben Hoogenboom de toehoorders had uitgelegd dat de AOb voor een actieve actiestrategie de hulp van de achterban nodig heeft, deed voorzitter Walter Dresscher uit de doeken wat voor nadeel het onderwijs gaat ondervinden van de kabinetsplannen.
Naast de bevroren lerarensalarissen wees hij onder meer op de bezuinigingen op het passend onderwijs, waardoor zorgleerlingen in de knel komen. Daarnaast kan ook het mbo zich opmaken voor een onrustige tijd, nu onder meer de drempelloze instroom op niveau-2 verdwijnt en de bezuinigingen op de inburgering voor een flink deel ten koste gaan van de roc’s. “Dat laten we natuurlijk niet zomaar gebeuren”, betoogde Dresscher. Via de media, aan de cao-tafel en in contacten met politiek en ministerie wil de AOb er alles aan doen om draagvlak te creëren voor de alternatieve plannen van de bond zoals die in het verkiezingsdocument Toponderwijs.nu zijn geformuleerd.
De vraag aan de toehoorders was alleen: hoe? Het honderdtal werd in drie clubs opgesplitst en sloeg aan het brainstormen. De resultaten van de sessies hadden twintig minuten later verrassend veel overeenkomsten. Zo is er een breed gedragen wens om nieuwe media als facebook en twitter in te zetten bij een campagne. Daarnaast stelden verschillende leden voor om een slogancampagne à la Loesje te beginnen.
De nadruk moet volgens een aantal mondige toehoorders vooral liggen op toponderwijs en minder op de beloning van docenten. “Terecht of niet: op dit moment bestaat het idee dat iedereen er op achteruit gaat, dus met een salarisactie kom je niet ver”, vindt consulent Monique Steenkamer. “Daarom moet het gaan over de gevolgen die de bezuinigingen hebben op het onderwijsniveau. Daar is veel meer draagvlak voor.”
(Thijs den Otter)

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.