• blad nr 1
  • 16-1-2010
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Houd de bazen bij de les

De manager verovert terrein in het basisonderwijs. Professionele bestuurders krijgen de leiding over soms wel tientallen scholen. Aan de medezeggenschapsraad de taak die professionele bestuurders in de gaten te houden. De raad heeft recht op informatie, mag advies geven en kan bijvoorbeeld te hoge beloningen voor de top met creatieve methoden ongedaan maken.
Maar hoe? De AOb heeft een brochure uitgebracht met handvatten voor de MR over begroting, reserves en beloningsbeleid in het primair onderwijs. Houd de bazen bij de les geeft informatie over onder andere kennis vergaren, de positie van bestuurders en de code goed bestuur.
Interesse? De brochure wordt gratis toegestuurd aan medezeggenschapsraden in het primair onderwijs die een abonnement hebben op het MR-servicepakket van de AOb. Daarnaast is de brochure te bestellen door €5,- te storten op postgiro 190389 van AOb te Utrecht, onder vermelding van Houd de bazen bij de les.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.