• blad nr 1
  • 16-1-2010
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Onderzoek Avmo: Genzen aan de pedagogische taak

Welke pedagogische doelen vinden docenten uit het voortgezet onderwijs belangrijk? Hoe zien zij hun zorgtaak en hoe verhoudt deze zich met de taken van ouders, jeugdzorg en politie? Hoe is binnen de school de verdeling van pedagogische taken tussen vakdocenten, mentoren en leerlingbegeleiders? Avmo, de openbare afdeling van de AOb, is geïnteresseerd in hoe de leden denken over de pedagogische taak, taakverdelingen en grenzen aan die taak. De Avmo heeft in het kader van het door de overheid gefinancierde kortlopende onderwijsonderzoek een onderzoek aangevraagd en gehonoreerd gekregen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door prof. dr. Wiel Veugelers en dr. Jaap Schuitema van de Universiteit van Amsterdam.

Vragenlijst
De vragenlijst is in te vullen op internet, het invullen kost ongeveer twintig minuten. Om reden van privacy worden de leden niet door de onderzoekers benaderd, maar moeten zichzelf aanmelden bij de onderzoekers. Stuur daartoe een e-mail naar pedtaak-ilo@uva.nl. Je ontvangt dan een code waarmee je kunt inloggen.
Het Avmo-bestuur hoopt dat veel leden de vragenlijst invullen zodat een goed beeld wordt verkregen hoe de leden denken over de pedagogische taak. In het voorjaar organiseert Avmo samen met de onderzoekers een symposium over de resultaten van het onderzoek.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.