• blad nr 1
  • 16-1-2010
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Begeleiding bij ziekte

Naast vakbondsconsulenten, die voor alle mogelijke vragen over werk en rechtspositie bereikbaar zijn, beschikt de AOb ook over een team van geschoolde ervaringsdeskundigen. Zij begeleiden leden tijdens ziekte en keuring. Vaak worden deze wao/wia-begeleiders ingeroepen als de nood het hoogst is, pas na een keuringsoproep. Vooral bij de wia-keuring is de race dan al bijna gelopen.
De AOb heeft een brochure samengesteld U bent ziek en dan…, waarin informatie is te vinden over rechten en plichten bij ziekte: wat kan ik van mijn werkgever verwachten, hoe zit het met arbeidstherapeutisch werken, wat is de rol van de arbo-arts?
Rayon Oost organiseert een inloopspreekuur op maandag 1 februari van 16.00 tot 17.30 uur in het kantoor aan de Singelstraat 27 in Deventer. Vakbondsconsulenten en wao/wia-
begeleiders zitten dan klaar voor persoonlijke vragen en problemen. Van tevoren aanmelden via rayon.oost@aob.nl of 030 2989500.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.