• blad nr 1
  • 16-1-2010
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Vacature sectorbestuur vo

In verband met het voortijdige vertrek van een bestuurslid is er per direct een vacature in het sectorbestuur voortgezet onderwijs van de AOb. Het betreft een bestuursfunctie op detacheringsbasis van vier klokuren per week. Naast vergaderingen in het gebouw van de AOb in Utrecht (ongeveer één maal per drie weken) en de werkzaamheden die daaruit voortvloeien zal het bestuurslid ook betrokken worden bij de activiteiten in rayon Oost. Een aanstelling betreft in principe vier jaar, maar in dit geval zal er vanwege het tussentijdse instapmoment na een jaar een herverkiezing plaatsvinden.
Gegadigden wordt verzocht voor 1 maart 2010 een sollicitatiebrief voorzien van een cv te sturen naar Djuke Zwier-Houweling (voorzitter), p/a AOb, Huibert Pielkenrood, Postbus 2875, 3500 GW Utrecht. Op 19 maart zal de sectorraad een beslissing nemen ten aanzien van de kandidatuur.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.