• blad nr 1
  • 16-1-2010
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Klankbordgroep passend onderwijs

De komende tijd zal er veel gebeuren rondom passend onderwijs. Het centrale uitgangspunt bij passend onderwijs is maatwerk voor ieder kind. Waar heeft het kind de beste kansen: in het regulier of het speciaal onderwijs of een combinatie van beiden? Na de heroverweging van het invoeringstraject van passend onderwijs trekt staatssecretaris Sharon Dijksma nu de conclusie dat een omslag noodzakelijk is. De AOb denkt dat leraren in het voortgezet onderwijs zelf heel goed aan kunnen geven wat zij nodig hebben om goed onderwijs aan leerlingen te geven. De AOb gaat graag met leraren in discussie over de beste aanpak. Wil je graag mee discussiëren? Je kunt je aanmelden voor de klankbordgroep passend onderwijs bij secretariaat@aob.nl

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.