• blad nr 1
  • 16-1-2010
  • auteur J. van Aken 
  • de Vereniging

 

Starter is kwetsbaar

Een kwart van de jonge leraren vertrekt binnen vijf jaar uit het onderwijs. Om het beroep aantrekkelijker te maken, moet de overheid investeren in betere opleidingen, meer tijd per leerling en betere startersbanen stelt de Groene Golf, dé actiegroep van jonge leraren binnen de AOb, in een nieuw

Beginnende leerkrachten maken lange dagen en worden met veel nieuwe taken geconfronteerd. “Het is slopend”, ervoer Tim Bartlema (26), woordvoerder van de Groene Golf, de problemen van beginners aan den lijve bij zijn start in het basisonderwijs. “Je hebt geen vast contract en krijgt weinig begeleiding. Daarmee zit je in een kwetsbare positie. Vanuit die ervaring zet ik me in om de positie van jonge leraren te verbeteren”, vertelt hij.
De actiegroep dwong bij minister Ronald Plasterk af dat hij laat onderzoeken waarom een kwart van de jonge leraren binnen vijf jaar het onderwijs verlaat. “Gezien het lerarentekort zou het jammer zijn als er niet goed aan jonge docenten gedacht wordt”, vindt Bartlema. Daarom presenteert de actiegroep een nieuw manifest.
De opleidingen moeten beter, is het eerste actiepunt. “Er zit een gat tussen de opleiding en de praktijk”, stelt Bartlema. “Je leert niet hoe je oudergesprekken voert. Ook krijg je niet te horen je hoe je niet-lesgebonden taken en extra activiteiten organiseert.” De Groene Golf zou graag zien dat docenten aan de lerarenopleidingen meedenken over oplossingen. Ook wil de actiegroep het gymdiploma standaard terug op de pabo.
De opleidingen moeten zorgen voor meer diversiteit, vindt de Groene Golf. “Een school moet een afspiegeling van de maatschappij zijn”, zegt Bartlema. “Zorg dat de opleiding aantrekkelijker wordt voor mannen en voor mensen uit andere culturen. Veelgehoorde klachten, vooral van mannen, zijn dat er teveel gereflecteerd wordt op pabo en dat er te weinig vakinhoudelijke lessen en doorgroeimogelijkheden zijn.”

Kleine aanstellingen
Eenmaal aan het werk schepen scholen beginnende leraren veelal af met kleine aanstellingen en de lastigste klassen. Bartlema: “Dat werkt niet motiverend en het vermoeden is dat jonge docenten daarom de school verlaten.” De Groene Golf wil goede begeleiding en fatsoenlijke contracten. Bartlema: “Na mijn overstap naar het voortgezet onderwijs had ik een coach die structureel aandacht besteedde aan de begeleiding en de diepte inging.”
Ook hebben jonge leraren behoefte aan meer tijd per leerling. Op dit moment hebben starters in het voortgezet onderwijs het eerste jaar 20 procent minder lestijd. De Groene Golf streeft naar 10 procent minder lestijd in het tweede jaar en wil deze regeling ook voor het basisonderwijs. Bartlema’s werkgever de Gooise Praktijkschool heeft dit al ingevoerd. “Ik gebruikte die tijd voor extra gesprekken met mentorleerlingen en om bij collega’s in de les te kijken. Zo leerde ik in korte tijd de school beter kennen.”
Aan de hand van het manifest wil de actiegroep op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2011 in gesprek met politieke partijen om het onderwijs hoger op de agenda te krijgen. Ook Plasterk kan op zijn verjaardag visite verwachten, met taart én het manifest. Over een jaar hoopt Bartlema dat de adviezen om jonge leerkrachten in het onderwijs te houden opgevolgd zijn. “Mijn streven is om er als jonge leraren samen de schouders onder te zetten om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te bieden.”

{noot}
De Groene Golf zoekt jonge docenten tot 35 jaar die mee willen denken en/of actief campagne willen voeren. Meer informatie en het complete manifest op: www.groenegolf.info

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.