• blad nr 1
  • 16-1-2010
  • auteur . Overige 
  • Het team

 

Drijven

Team sociaal-agogisch werk van het Drenthe College in Meppel

“Vorig jaar al waren er enorme bezuinigingen. Nu moet het personeelsbestand opnieuw teruggedrongen worden. We hebben het competentiegericht onderwijs moeten invoeren en dit jaar voor het eerst zelf het werkverdelingsbeleid moeten vormgeven. We proberen te blijven drijven in woelige tijden. Dat lukt omdat we veel lol met elkaar hebben. We ondersteunen en vertrouwen elkaar. Én we hebben heel leuke leerlingen. Die komen binnen als puber en weten vier jaar later als jongvolwassenen richting te geven aan hun leven. Dat is mooi om te begeleiden.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.