• blad nr 1
  • 16-1-2010
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Wordt extra potje voor beter binnenklimaat wel benut?

Het is de vraag of het extra geld van de overheid voor verbetering van het binnenklimaat de scholen bereikt. De subsidie - een crisismaatregel die vooral is bedoeld om de bouwsector te stimuleren – had voor begin van dit jaar aangevraagd moeten zijn door gemeenten. In het potje zit 165 miljoen.

De 165 miljoen euro, waarvan 100 miljoen voor het basisonderwijs, is volgens Eva Hermans, hoofd marktgroep onderwijshuisvesting bij adviesbureau PRC, een druppel op een gloeiende plaat. “De PO-raad heeft al eerder becijferd dat 500 miljoen euro nodig is om het binnenklimaat op basisscholen op een acceptabel niveau te krijgen.” Ook vreest Hermans dat het leeuwendeel van het geld onbenut blijft, omdat de overheid uitgaat van cofinanciering: de overheid subsidieert 60 procent van de maatregelen, de overige 40 procent komt voor rekening van gemeenten en scholen. Maar die zouden dat geld vaak niet hebben.
Een ongegronde angst, zegt woordvoerder Cas Teijssen van het ministerie van Onderwijs: “In de meeste gevallen zal de gemeente mee financieren.”
Louk Heijnders, directeur van het Service Centrum Scholenbouw, vindt het juist goed dat de overheid cofinanciering onderdeel heeft gemaakt van de subsidieregeling. “Cofinanciering voorkomt dat de impuls bij scholen en gemeenten wegvalt om het probleem van het binnenklimaat aan te pakken”, stelt hij.
Heijnders twijfelt er niet aan dat gemeenten en scholen de middelen hebben om er iets aan te doen. “In het gemeentefonds is 1,4 miljard euro gereserveerd voor onderwijshuisvesting. Als dat niet aan verbetering van het binnenklimaat wordt besteed, is dat een kwestie van prioriteiten.”
Wel had hij het beter gevonden als gemeenten en scholen meer vrijheid hadden gekregen bij de besteding van de subsidie. De regeling is gekoppeld aan specifieke maatregelen. “Veel effectiever zou het zijn als niet de maatregelen werden gesubsidieerd, maar het doel: een beter binnenklimaat.”
Teijssen van het ministerie van Onderwijs bestrijdt dat: “De maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie, zijn de tien meest voorkomende ter verbetering van het binnenmilieu. Daarnaast is nog 10 procent ruimte om tegemoet te komen aan de specifieke situatie van de school.”
De angst dat een groot deel van het subsidiegeld onbenut zal blijven, is volgens hem niet terecht: “Het aantal aanvragen is hoog. Het totale bedrag gaat zeker besteed worden.” (Mandy Pijl)

Een uitgebreid artikel over problemen met het binnenklimaat is te vinden op pagina 12.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.