• blad nr 1
  • 16-1-2010
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

65 jaar

Berichten als zou de FNV het verzet tegen verhoging van de aow-leeftijd gestaakt hebben, kloppen niet. Volgens FNV-voorzitter Agnes Jongerius moet de FNV rekening houden met de politieke realiteit: er bestaat een meerderheid in de Tweede Kamer voor het kabinetsplan om de aow-leeftijd te verhogen. Maar dat wil niet zeggen dat de vakcentrale dat zomaar zal laten gebeuren. De FNV zal op allerlei manieren actie blijven voeren en lobbyen. Liefst om de leeftijdsverhoging helemaal van tafel te krijgen, en anders zoveel mogelijk bij te laten stellen in de richting van een flexibele, welvaartsvaste aow vanaf 65 jaar.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.