• blad nr 1
  • 16-1-2010
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Daar komt de vliegende brigade

Zeer zwakke scholen kunnen vanaf 1 maart een beroep doen op een ‘vliegende brigade’ die komt helpen bij het opkrikken van het niveau.

Vorig jaar december waren er nog steeds 97 scholen in Nederland zeer zwak. Staatssecretaris Sharon Dijksma vindt dat teveel. In een brief aan de Tweede Kamer (18 december 2009) meldt ze dat dit aantal in 2011 terug moet naar 45. Vandaar het besluit om ‘vliegende brigades’ in te zetten voor zeer zwakke scholen in het basis- en speciaal onderwijs. Die moeten helpen bij de uitvoering van verbeterplannen, bijvoorbeeld voor de lessen rekenen en taal. De bedoeling is dat de beste professionals geselecteerd worden en hiervoor een aparte training krijgen.
Voor de brigades is 1,7 miljoen uitgetrokken. Door de ondersteuning kan een school wellicht al na één jaar het predicaat ‘zeer zwak’ kwijtraken. In 2006 bleek uit een rapport van de inspectie over zeer zwakke scholen dat falend management een van de oorzaken is voor de slechte resultaten. AOb-voorzitter Walter Dresscher wilde toen al externe hulptroepen instellen, hij noemde dat toen ‘A-teams’.
De vliegende brigade is op diverse weblogs al onderwerp van veel spot. Zo stelt een blogger zich voor dat op een gure maandagochtend geblindeerde busjes met gierende remmen stoppen voor de school, waaruit dan lieden in regenjassen en zwarte pakken naar binnen stormen. ‘Het is ook mogelijk dat de leden van de vliegende brigade gehuld zijn in een soort kekke supermanoutfit met logo en dat zij vanuit de lucht neerdalen op het schoolplein.’
Met de school- en provinciebesturen in Friesland, Groningen en Drenthe zijn kwaliteitsakkoorden gesloten, waarin ook de vliegende brigades een rol spelen.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.