• blad nr 1
  • 16-1-2010
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Tweelingen kunnen best samen in de klas

Voor hun prestaties maakt het niets uit of tweelingen apart of samen in een klas zitten.

Apart of samen? Dat is altijd de eerste vraag wanneer een tweeling naar school gaat. Bij sommige scholen is het beleid om tweelingen, als dat mogelijk is, niet samen in een klas te zetten. Soms zijn het de ouders die dat heel graag willen. Voor de prestaties maakt het in ieder geval niets uit, blijkt uit onderzoek van psychologe Tinca Polderman, die hier samen met andere onderzoekers over publiceerde in The Journal of Epidemiology and Community Health. De onderzoekers vergeleken de Cito-scores (eindtoets groep 8) van ruim tweeduizend tweelingen van het Nederlands Tweelingen Register(NTR). Daarvan had 70 procent in dezelfde klas gezeten, 20 procent in parallelklassen en 10 procent gedeeltelijk in dezelfde klas. Voor de cognitieve ontwikkeling van tweelingen bleek het geen verschil te maken.
Meestal wordt het besluit om tweelingen apart te zetten overigens niet genomen vanwege hun prestaties maar om hun sociale ontwikkeling. Ze hebben dan de kans eigen vriendjes te maken en zijn minder afhankelijk van elkaar. Maar ook voor de gedragsontwikkeling is aangetoond dat het er niet veel toe doet of tweelingen apart of samen in een klas zitten. Wel wordt geadviseerd om de beslissing over de plaatsing van de tweelingen in nauw overleg te nemen met ouders, de kinderen zelf en de leerkrachten. Nu moeten ouders zich vaak neerleggen bij het beleid dat de school voert.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.