• blad nr 1
  • 16-1-2010
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Nieuwe aanvraagperiode Lerarenbeurs 1 april tot en met 13 mei

De Lerarenbeurs die de AOb in het Convenant Leerkracht heeft afgesproken, maakt het voor iedere docent van primair onderwijs tot en met hbo mogelijk om eenmaal in zijn carrière een stevige bijscholing te volgen. Met het geld uit de beurs worden studiekosten betaald en in de meeste gevallen ook de vervanging op school. De Lerarenbeurs is de ideale regeling voor leraren die een keer flink kennis willen bijtanken. Op www.lerarenbeurs.info zijn veel opleidingen te vinden en geeft de AOb tips over het gebruik van de beurs. De belangrijkste drie:
-De leerkracht bepaalt zelf welke opleiding hij kiest. Denk daar goed over na want u hebt maar één keer de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de beurs. Naast de gewone bachelor- en masteropleidingen zijn er nog meer dan driehonderd speciale cursussen.
-U mag tijdens uw hele onderwijscarrière één keer gebruikmaken van de Lerarenbeurs. U hoeft dus niet direct dit jaar te beginnen. Plan de opleiding bewust. De regeling is blijvend.
-Kijk goed wat u wilt. Kies daarom liever voor een dure opleiding die een verbetering van de eigen positie betekent - zoals een masteropleiding - dan voor een korte, goedkope cursus die ook uit het normale scholingsbudget van de school betaald kan worden.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.