• blad nr 1
  • 16-1-2010
  • auteur E. Went 
  • Uit de hogeschoolpers

 

Uit de hogeschoolpers

Morele opvoeding
De belangrijkste opgave van mensen is dat het nageslacht de wereld verbetert. Dat vindt Louis Tavecchio, bijzonder hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor heb je morele opvoeding nodig, stelt hij. “Dat doe je door een goed voorbeeld te geven en door gebruik te maken van het vermogen tot ontwikkeling van empathie bij kinderen.” Volgens hem komt het erop aan dat opvoeders een setting creëren waarin moreel handelen en empathie tonen worden bevorderd. “Als je betrokkenheid bij de medemens en altruïstisch handelen veel om je heen ziet, is de kans groter dat daar iets van blijft hangen.”
* Folio & Havana 16, special over ouders

Rolmodellen inspireren
Van de niet-westerse allochtonen die aan een hbo-opleiding beginnen, haalt een te klein percentage het diploma. Volgens Avans-student Faiza Gaoui hebben niet-westerse allochtone studenten behoefte aan rolmodellen: “Rolmodellen inspireren. Als je een allochtone docent hebt, denk je zelf ook dat je dat kunt bereiken.” Ze krijgt bijval van de Bossche student Naouel Jouhri: “Op Avans kreeg ik voor het eerst in mijn leven les van een Marokkaanse docent. Daar was ik heel erg van onder de indruk. Daar lopen er op Avans nog te weinig van rond.”
* PUNT 06

Steeds dezelfde riedel
Jan Streumer (61 jaar), lector van de kennis¬kring Versterking Beroepsonderwijs aan de Hogeschool Rotterdam vindt het onzin dat een leraar boven de zestig geen connectie met jongeren meer zou kunnen maken. “Dat is nou juist de taak en opdracht van een docent: snappen wat kinderen doen en aansluiting zoeken bij hun manier van leren en denken.” Toch vindt ook Streumer het vak van leraar, zeker in het voortgezet onderwijs, behoorlijk zwaar. “Ik geef het je te doen: 25 tot 30 jaar voor de klas staan, terwijl het ene cohort na het andere over je heen komt en je steeds dezelfde riedel moet afsteken. Daar kun je uitgeput van raken. In die zin begrijp ik dat de arbeids¬participatie van 55-plussers in het onderwijs laag is.”
* Trajectum 8

Langer door op vrijdag
Voor studenten aan de Saxion Hogescholen kan het weekend in de toekomst wel eens later beginnen dan ze nu gewend zijn. Bestuursvoorzitter Wim Boomkamp is op zoek naar mogelijkheden om te bezuinigen, en een van de opties is accommodaties van Saxion efficiënter te benutten. “De lessen moeten langer doorgaan, dus ook later op de dag”, oppert hij. “En op vrijdagmiddag is er ook een slag te maken. Dat is niet leuk voor zowel de studenten als docenten, maar het levert wel geld op.”
* Sax 4

Kortzichtig
Er bestaan twee vooroordelen over jongerentaal: dat het de ‘gewone’ taal verloedert en dat het grof is. Dat stelt Wim Daniels, auteur van het boek ‘Vet!’, dat speciaal gaat over jongerentaal. Volgens Daniels kijken mensen die dat vooroordeel uiten te weinig over hun eigen generatie heen. “Als ze dat zouden doen, zouden ze zien dat hun eigen taalgebruik in de jaren ook enorm is veranderd. Sommige generaties zijn heel kortzichtig, want ze zitten vast in wat ze zelf geleerd hebben. Bovendien, als jongeren in deze tijd geen invloed op taal hadden, was er wel iets anders dat taal veranderde.”
* Trajectum 8

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.