• blad nr 1
  • 16-1-2010
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Referendum werkdruk voortgezet onderwijs

Wilt u de vermindering van de werkdruk vastgelegd hebben in de cao of hebt u liever een individueel trekkingsrecht zoals nu? Of kiest u voor de derde variant: een regeling die de personeelsgeleding in de medezeggenschapsraad afspreekt?

Onder docenten voortgezet onderwijs wordt een referendum gehouden over deze kwestie. Begin februari ontvangen zij – met uitzondering van personeel bij OMO dat een eigen cao heeft - een uitnodiging van ResearchNed om aan het referendum deel te nemen.
Voor de Algemene Onderwijsbond is de keuze duidelijk. “Wij willen de 24 uur werkdrukvermindering in de cao hebben. Dat willen we al jaren”, verklaart Ton Rolvink, dagelijks bestuurder voortgezet onderwijs. “Wij verwachten ook dat de overgrote meerderheid van de mensen die keuze zal maken. Als we kijken naar eerdere enquêtes die wij hielden onder leden en niet-leden, is er in het hele voortgezet onderwijs een zeer sterke voorkeur voor een harde afspraak in de cao over de maximale lessentaak.”
Het referendum is het gevolg van de onstuimige totstandkoming van de cao voortgezet onderwijs in 2008. De bonden wilden toen de verlaging van de maximale lessentaak vastleggen in de cao, de werkgevers niet. Na de onderhandelingen en de staking eind 2008 kwam er een compromis: afgesproken werd een individueel trekkingsrecht van 24 klokuren. Docenten mochten deze verzilveren, opnemen of samen met de school andere afspraken maken. Tweede deel van de afspraak was dat er in 2010 een extern onderzoek komt wat leraren echt willen. Of zij de lessentaak expliciet in de cao willen vastleggen, het systeem met een trekkingsrecht beter vinden of het taakbeleid door de medezeggenschapsraad willen regelen.
De praktijk van het afgelopen jaar leert dat de meeste leraren de uren lieten uitbetalen. Hier en daar waren er creatievere oplossingen waardoor leraren bijvoorbeeld niet meer hoefden te surveilleren bij examens.

Stem!
Ga vooral stemmen, is de oproep van de Algemene Onderwijsbond, want de werkgevers vinden dat er een representatief beeld moet komen van de mening over de werkdruk. “Ik hoop daarom dat alle ruim 20.000 leden van de AOb in het voortgezet onderwijs de moeite van het stemmen zullen nemen”, zegt Ton Rolvink. “Maar ik hoop dat ze ook alle collega’s die geen lid zijn, bewegen om te gaan stemmen, zodat bijna alle honderdduizend leraren laten horen wat ze werkelijk willen als het om de werkdruk gaat.”

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.