• blad nr 1
  • 16-1-2010
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Nieuwe problemen rocís bij inburgering

Ht aandeel van de regionale opleidingencentra in het Rotterdamse inburgeringsonderwijs dreigt verder te slinken. Roc Zadkine heeft onlangs bekendgemaakt dat het de komende jaren veel werk en daarmee miljoenen aan inkomsten dreigt mis te lopen.

Zadkine meldde vlak voor de kerstvakantie grotendeels buiten de boot te vallen bij de nieuwste Ė voorlopige Ė gunningen van inburgeringscursussen in Rotterdam. Het roc zal het daardoor naar eigen zeggen in 2010 met drie miljoen euro minder moeten stellen en in 2011 met zeven miljoen minder. Daarmee zouden op termijn zoín 175 fulltime arbeidsplaatsen op de tocht komen te staan. De gemeente Rotterdam wil met de instelling bekijken hoe de klap opgevangen kan worden. Ook bij het Albeda College dreigen nieuwe problemen door het mislopen van opdrachten.
Uit onderzoek dat bureau Regioplan op verzoek van de FNV uitvoerde, blijkt dat vooral bij rocís de werkgelegenheid voor docenten en trainers in het inburgeringsonderwijs is afgenomen. Waar rocís wel opdrachten binnenhaalden, was dat vaak voor veel lagere vergoedingen. ĎDe prijzen zijn gedaald. De kwaliteit van de cursussen is evenwel niet zichtbaar verbeterdí, aldus het rapport. Voor de AOb onderstrepen het rapport en de recente berichten uit Rotterdam de weerstand tegen de marktwerking bij de inburgering.
De onrust rond het inburgeringsonderwijs bij rocís is sinds de invoering van de marktwerking op de inburgeringsmarkt drie jaar geleden verhevigd. In de strijd om opdrachten bij gemeenten binnen te halen moeten regionale opleidingencentra het opnemen tegen prijsvechters en andere private partijen. Daarnaast kampen aanbieders met de naweeŽn van de stagnerende instroom door uitvoeringsproblemen bij gemeenten. Sinds de invoering van de marktwerking, maar ook daarvoor, hebben rocís flink gesneden in hun educatieafdelingen.
Volgens Boaborea en Paepon, vertegenwoordigers van private en particuliere opleiders, zijn gemeenten wel tevreden. In een persbericht verwijzen ze naar een onderzoek dat CapGemini vorig jaar uitbracht in opdracht van het ministerie van VROM. Toch is dat rapport ook kritisch. Zo geeft tweederde van alle aanbieders aan dat zij de cursussen niet kostendekkend kunnen uitvoeren. ĎDit staat op gespannen voet met de mogelijkheden om voldoende kwaliteit te kunnen bieden en tot verdere innovatie en verbetering van dienstverlening te kunnen komení, aldus het rapport.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.