• blad nr 14
  • 19-9-2009
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Invoering van passend onderwijs in impasse.

De invoering van passend onderwijs is in een impasse geraakt door grote onenigheid over de uitvoering.
Over het nieuwe plan van aanpak, dat staatssecretaris Sharon Dijksma op 15 september naar de Kamer zou sturen, is onenigheid. Alle regionale bijeenkomsten waar de nieuwe aanpak moest worden besproken, zijn afgeblazen. In een overleg met de Tweede Kamer liet Dijksma voor de zomervakantie weten dat er geen sprake kon zijn van een invoering van passend onderwijs in 2011. Ze was het eens met de conclusie van de evaluatiecommissie dat tot nu toe alleen beleidsmakers, bestuurders, managers en ingehuurde adviseurs bezig geweest zijn met passend onderwijs. Leraren en ouders komen slechts sporadisch in beeld. De ouderorganisaties waren al uit het overleg gestapt. Met de Kamer werd daarom afgesproken dat er een nieuw plan komt waarin met name gelet wordt op de positie van docenten. Ook moesten er garanties over de effectieve besteding van de zorggelden in staan. Sindsdien is er volgens AOb-bestuurder Liesbeth Verheggen sprake van een complete verwarring. “Het ministerie maakte nieuwe voorstellen, maar heeft geprobeerd om aan de wensen van alle partijen tegemoet te komen.” Omdat de belangen van die partijen in de praktijk gewoon botsen, zijn volgens Verheggen op dit moment in het nieuwe plan alle afspraken “boterzacht”. Er staan opnieuw geen garanties in over de positie van leraren en over de besteding van de zorggelden. Niemand is het met elkaar eens.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.