• blad nr 14
  • 19-9-2009
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Lesbrieven FNV Jong

FNV Jong zoekt docenten die willen meehelpen bij het produceren van lesbrieven. FNV Jong wil leerlingen op de hoogte brengen van hun rechten en van de activiteiten van de FNV. Wie hierin geïnteresseerd is, moet contact opnemen met Marjorie Koning via info@fnvjong.nl

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.