• blad nr 14
  • 19-9-2009
  • auteur . Overige 
  • Kleine column

 

Zeiltocht

Hoewel ik meestal huiverig ben om mee te deinen met een hype maak ik deze keer een uitzondering. Alles en iedereen heeft inmiddels een mening over de solozeiltocht van Laura Dekker. Ik ook, maar vooral omdat er een hele wereld schuilgaat achter dit verhaal.
De rechter heeft besloten om de ouders (de vader) van dit meisje onder voorlopige toezichtstelling te plaatsen. Hiermee wil de rechter niet zeggen dat de vader een slechte vader zou zijn, maar voorlopig dienen besluiten over zijn dochter in overleg genomen te worden om onverantwoorde beslissingen te voorkomen.
Ik moest meteen denken aan al die kinderen, jonge pubers die dagelijks aan hun lot worden overgelaten. Die ’s avonds tot laat op straat zwerven, die op (zeer) jonge leeftijd in aanraking komen met drank en drugs, van wie ouders niet in staat zijn om zaken die evident slecht zijn voor de ontwikkeling van een kind simpelweg te verbieden. Oftewel, al die ouders die zelf aangeven onmachtig te zijn bij de opvoeding, vragen om ondersteuning en hulp, maar op een wachtlijst staan.
Ik moest gelijk denken aan al die kinderen die aantoonbaar verwaarloosd worden, van wie de ouders de problematiek niet aankunnen, waar zelfs uitspraken liggen voor ondertoezichtstelling, maar die niet geëffectueerd kunnen worden wegens personeelstekort. Aan al die kinderen die inmiddels een voogd hebben, maar last hebben van de overbelasting van die voogd. Een voogd die zoveel kinderen onder zijn/haar zorg heeft dat er één bezoekje in de zes à zeven weken van af kan.
De zaak-Laura kwam in beeld omdat iedereen zich er iets bij voor kan stellen. Het is een dilemma uit luxe. Heel goed dat het systeem hier werkt, want het is wel een onderneming met risico’s, die een goede afweging vraagt. Maar je zou iedereen zoveel zorg en aandacht toewensen als Laura Dekker. En dat is helaas niet de realiteit.

Liesbeth Verheggen, lid dagelijks bestuur

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.