• blad nr 14
  • 19-9-2009
  • auteur . Overige 
  • Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsoverzicht

In Vlaanderen is het dragen van een hoofddoek met onmiddellijke ingang verboden in alle openbare scholen van de Vlaamse Gemeenschap. Het gaat om 700 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Ook andere zichtbare uitingen van een levensbeschouwing, zoals een kruisje, zijn verboden.
Dagblad De Limburger, 12 september

Het Nederlandse basisonderwijs haalt onvoldoende het talent in leerlingen naar boven. Dat geldt zelfs voor de basisscholen die op grond van hun meerjarige zeer hoge Cito-scores het predicaat excellent verdienen. Dat concludeert oud-inspecteur van het onderwijs Joop Smits (65) op basis van een groot onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs op 112 scholen in Midden-Brabant. Van deze scholen zijn er 13 excellent. Toch slagen ook deze topscholen er niet in om hun leerlingen te laten presteren op een niveau dat past bij hun intellectuele capaciteiten. Volgens het onderzoek van Smits is er aan het einde van groep 8 sprake van een half jaar leerachterstand (achterblijvende leerwinst). En 10 procent van de leerlingen verlaat de basisschool zonder lezen, taal en rekenen voldoende te beheersen. Oud-inspecteur Smits stelt dat zijn onderzoek exemplarisch is voor de kwaliteit van het hele Nederlandse onderwijs.
Brabants Dagblad, 12 september

{getal}
40
Dat percentage studenten aan de Universiteit van Maastricht komt van over de grens. Daarmee is die universiteit voor buitenlandse studenten, vooral Duitsers, de aantrekkelijkste universiteit van ons land. Maar bij de kunstacademies Codarts te Rotterdam en Gerrit Rietveld te Amsterdam ligt dat aantal nog hoger: 45 en 42 procent van hun totale hogeschoolpopulatie komt uit het buitenland. Het aandeel buitenlandse studenten aan Nederlandse hogescholen is afgelopen collegejaar blijven steken op 6,5 procent. Bij de universiteiten groeide hun aandeel licht van 8 naar 9 procent. Dat is vooral aan de Duitse studenten te danken.
De Telegraaf, 11 september

Een 21-jarige scholier uit Assen heeft volgens het openbaar ministerie ruim een half jaar een groot deel van de drugshandel in zijn woonplaats in handen gehad. Ook leverde Z. ‘om de dag’ cocaïne aan afnemers in Hoogeveen. Voor de Asser rechtbank eiste de officier van justitie gisteren dertig maanden celstraf, waarvan acht maanden voorwaardelijk tegen de Assenaar. De 24-jarige M., huisgenoot van Z., verpakte de grote voorraden heroïne en cocaïne in bolletjes. Als de ‘grote baas’ niet thuis was (“dan zat ik op school of op mijn stageadres”) bevoorraadde M. rechterhand N. Aan het einde van de dag werd er echter altijd afgerekend bij Z.
Dagblad van het Noorden, 9 september

{citaatje}
“In bestuurlijke zin zou elke school een bijzondere moeten zijn, met het liefst een eigen bestuur, dat waar de situatie daartoe aanleiding geeft, ook best multireligieus mag zijn samengesteld.”
Wim van de Donk, scheidend voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in Nederlands Dagblad, 9 september

Alexander Rinnooy Kan staat bovenaan de top tien van belangrijkste mensen in het hoger onderwijs. Dat stelt ScienceGuide, een website met nieuws over het hoger onderwijs. Onderwijsminister Ronald Plasterk ontbreekt op het lijstje. “De mensen vinden dat hij wat de thematiek rond de crisis betreft te veel afwezig is”, zei een medewerker van de site. Topfunctionaris en voorzitter van de Sociaal Economische Raad Rinnooy Kan heeft wel een antwoord op de crisis. Hij steekt zijn nek uit voor investeringen in kennis. Om deze reden wordt hij in brede kring geprezen, schrijft ScienceGuide.
ANP, 8 september

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.