• blad nr 14
  • 19-9-2009
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Petitie

Homo-organisatie COC is een internetpetitie gestart om een eind te maken aan de wettelijke discriminatie van lesbische, homoseksuele en biseksuele leerlingen en docenten. Deelname aan de Gay Pride, lidmaatschap van een homo-organisatie of een spreekbeurt over homoseksualiteit kan al reden zijn voor ontslag, als een school meent dat daardoor haar grondslag wordt geschonden. Onlangs stelde de School met de Bijbel in het Gelderse Emst een homoseksuele leraar op non-actief. Het gaat het COC om de artikelen 5 en 7 in de Wet gelijke behandeling.
Het COC wil de petitie op 30 september overhandigen aan ministers en Kamerleden. Dan vindt in de Tweede Kamer een overleg plaats over het onderwerp. De petitie is te vinden op www.uitdekastuitdeklas.petities.nl

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.