• blad nr 14
  • 19-9-2009
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Extra hulp zwakke leerling geeft nog meer achterstand

Leerlingen die apart les krijgen van onderwijsassistenten lopen daardoor nog meer achterstand op.
Engeland heeft veel geïnvesteerd in ondersteunend personeel dat zwakke leerlingen helpt met de lesstof. Uit een vijf jaar durend onderzoek blijkt echter dat de leerlingen daar niet wijzer van werden. Sterker nog, hoe meer ondersteuning ze kregen, des te slechter ze scoorden op de belangrijkste vakken taal en rekenen. Volgens de Times Educational Supplement van 4 september zijn er 182 duizend onderwijsassistenten aangesteld sinds 2003. In dat jaar werd besloten dat de werkdruk van de leraren verlicht zou worden door de inzet van ondersteunend personeel. Uit het onderzoek van de universiteit van Londen blijkt dat de werkdruk inderdaad is afgenomen en de kwaliteit van de lessen verbeterd is. Alleen de zwakke schakel in het plan was dat van de assistenten geen speciale kwalificaties gevraagd werden voor leerlingen met leerproblemen. Veel ondersteuning van een ongekwalificeerde betekende voor de zwakste leerlingen weinig contact met hun eigen leraar. De zwakke leerlingen kregen apart les, waardoor ze vaak niet in de klas zaten als de hoofdvakken behandeld werden. Daardoor liepen ze, bijvoorbeeld voor taal, een achterstand op van een jaar. Volgens de TES bestaat momenteel het onderwijspersoneel in Engeland en Wales voor een kwart uit laag betaalde onderwijsassistenten, die diverse taken voor de docenten opknappen. Bij elkaar kosten zij 4,2 miljard pond. Uit het onderzoek blijkt dat tweederde van de docenten hen inderdaad als een verlichting van hun taak zien. Helaas blijkt de leerling er dus minder goed van te worden. Alleen als de assistenten speciaal getraind worden voor de ondersteuning van deze leerlingen, helpt het.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.