• blad nr 14
  • 19-9-2009
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

De best beloonde (oud-)bestuurders

Wat zeggen de nieuwste jaarverslagen over de beloningen van bestuurders bij mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten? Een selectie uit de betere beloningen.

* Voormalig Noordelijke Hogeschool Leeuwarden-baas Frans Kuipers verdiende vorig jaar na zijn aftreden als collegevoorzitter per 1 maart 2008 nog 95.586 euro aan bruto salaris. Daarnaast is er een ‘pensioenvoorziening’ getroffen van 246.396 euro, aldus het jaarverslag.
Hoe zit dat? Ruud Nijhof, lid van de raad van toezicht, zegt desgevraagd dat Kuipers tot zijn fpu op 1 september 2009 nog anderhalf jaar is aangebleven als “adviseur van het college van bestuur op het gebied van internationale betrekkingen”.
Nijhof: “Het moment van terugtreden viel niet helemaal samen met de fpu-uitdiensttreding.” Die periode heeft hij “overbrugd door zijn expertise in dienst te stellen van het college van bestuur”. Kuipers heeft een project voor de Hbo-raad gedaan en als adviseur “een programmatische bijdrage” geleverd aan het college van bestuur, aldus Nijhof. “Er stond beslist een arbeidsprestatie tegenover.” Kuipers behield zijn oude salaris, aldus de raad van toezicht, zonder extra’s als representatiekosten.
Over de pensioenvoorziening zegt Nijhof: “We vonden het gezien zijn verdiensten te verdedigen om de fpu tot aan zijn pensioenleeftijd aan te vullen tot 70 procent.”

* Het hoogste reguliere inkomen geniet Aalt Dijkhuizen, bestuursvoorzitter van de Wageningen Universiteit (WU). Met 271.020 euro aan bruto jaarinkomen en 41.918 aan pensioenbijdrage komt hij uit op een totaal van 312.938 euro. Ook de andere WU-bestuurders staan met hun beloning in de hoogste regionen, net als vorig jaar.

* Ook in de salaristop staan René Smit, voorzitter van de Vrije Universiteit/Windesheim en oud-minister Jo Ritzen, de baas van de Universiteit Maastricht. Smit komt uit op een totale bezoldiging van 276.700 euro, waaronder 216 duizend euro aan belastbaar loon. Ritzen toucheert een jaarloon van 182.448 euro, maar daar komen 81 duizend euro aan pensioenbijdragen bij.

* Van de roc’s die inzicht geven in hun bestuurdersbeloningen, heeft Roc Midden Nederland in 2008 de best betaalde in huis. Paul Thijssen staat in de boeken voor 189.423 aan belastbaar loon. Volgens het jaarverslag is de hoogte mede te danken aan een ‘correctie’ van 35 duizend euro, die met terugwerkende kracht over 2006 en 2007 is verrekend.

* Geert Dales, voorzitter van het college van bestuur van Inholland, heeft in zijn eerste volledige verslagjaar bij die hogeschool 184.434 euro verdiend, plus 35.887 aan pensioenpremie. Dat is méér dan de anderhalve ton waar in 2007, rond zijn aanstelling, over werd gesproken. Verklaring? Dat was gerekend zonder bonus. Vorig jaar kreeg Dales over collegejaren 2006/2007 en 2007/2008 opgeteld ruim 37 duizend euro aan bonussen uitgekeerd. Tegelijkertijd heeft de raad van toezicht op verzoek van het bestuur het vaste salaris opgeschroefd en voor toekomstige bonussen het maximum verlaagd. Dat ging vorig jaar september al in. Vandaar dat de beloning ‘eenmalig hoger is dan normaal gesproken mag worden verwacht’, redeneert het jaarverslag.

Van de meeste instellingen waren de jaarverslagen beschikbaar bij deze inventarisatie, maar niet van allemaal. Kijk op www.aob.nl voor de meest actuele tabel.

{kadertje}
Moe van AOb-briefjes
Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt begrijpt de AOb niet. In een debat over het primair en voortgezet onderwijs herhaalde ze onlangs dat die bestuurders onder de cao vallen. Van Bijsterveldt vindt dat de bond naar de rechter moet om buitenissige beloningen te bestrijden, in plaats van steeds maar “briefjes” aan haar te schrijven. “Even een beetje lef, zou ik zeggen richting AOb.”
Van Bijsterveldt schuift zelf de verantwoordelijkheid af, reageert AOb-bestuurder Ton Rolvink. “We zijn dat natuurlijk juridisch aan het uitzoeken. Maar het kabinet moet de topsalarissen die worden betaald van publiek geld wettelijk beperken. Gelukkig is de minister van Binnenlandse Zaken daarmee bezig, maar dat gaat ons niet snel genoeg.”

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.