• blad nr 14
  • 19-9-2009
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Sluiting slechte school wordt mogelijk

Als een zeer zwakke school na jaren geen verbetering laat zien, kan zij gesloten worden. “Nog elke dag krijgen 89 duizend kinderen in het basisonderwijs en 38 duizend leerlingen in het voortgezet onderwijs onderricht onder de maat.” Het PvdA-Kamerlid Staf Depla onderstreepte met deze woorden de noodzaak van een nieuwe wet die het sluiten van slechte scholen mogelijk maakt. Die wet ‘Goed bestuur, goed onderwijs’ komt er, want de meerderheid van de Tweede Kamer wil niet langer machteloos toekijken. Op dit moment kan de minister alleen maatregelen nemen als het geld van de overheid verkeerd wordt besteed of als er wat mis is met het burgerschap, zoals bij de islamitische basisschool As Siddieq. Als na optreden van de inspectie noodzakelijke verbeteringen uitblijven op een slechte school, kunnen er sancties volgen. In het uiterste geval leidt het tot sluiting van een school. Staatssecretaris Sharon Dijksma vond dat er geen termijnen vastgelegd kunnen worden hoe lang een school zeer zwak mag zijn. Sommige Kamerleden, zoals Alexander Pechtold (D66), pleitten voor een snellere aanpak met duidelijke termijnen. Vooral GroenLinks vreesde een negatief bijeffect, dat scholen bijvoorbeeld zwakke leerlingen gaan weigeren. De Kamer wil niet dat er nu alleen nog maar gekeken wordt naar goede scores voor rekenen en taal. Volgens Dijksma worden de andere kerndoelen in het onderwijs ook meegenomen door de inspectie bij de beoordeling van een school. Tot een financiële sanctie kan ook besloten worden wanneer er sprake is van bestuurlijk wanbeheer. Ouders krijgen een ‘publieksvriendelijke’ versie van het inspectierapport thuis gestuurd, als blijkt dat hun school zeer zwak is. Zodra er nieuwe informatie over de school beschikbaar is, stuurt de inspectie de ouders een e-mail of sms’je.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.