• blad nr 14
  • 19-9-2009
  • auteur L. Douma 
  • Redactioneel

 

Vmbo’ers krijgen jaar extra voor diploma

Leerlingen in het vmbo krijgen een jaar langer om hun diploma te halen. Nu moeten ze dat binnen vijf jaar doen. Een maatregel die negatieve effecten heeft op de doorstroom naar en de uitval op het mbo. Vanaf 2011 krijgen trage vmbo’ers meer tijd.

Begin dit jaar adviseerde de Onderwijsraad in Doorstroom in talentontwikkeling al de maximale verblijfsduur op het vmbo op te rekken. Volgens de raad halen meer vmbo’ers een diploma wanneer zij daar langer de tijd voor krijgen. Als kinderen nu binnen vijf jaar niet hun vmbo-papiertje op zak hebben, kunnen ze alleen nog instromen op het laagste mbo-niveau, dat onvoldoende kwalificatie biedt voor een baan.
Laatbloeiers krijgen van 1 augustus 2011 langer de mogelijkheid hun vmbo-diploma te halen. De Bond Katholiek Beroeps- en Voortgezet onderwijs (KBVO) is blij met het besluit van het kabinet. Voorheen was het zo dat scholen met leerlingen die langer over het vmbo deden dan vier jaar, daarvoor werden afgestraft door de Onderwijsinspectie, zegt beleidsadviseur Freek Pardoel. “Zij kregen een onvoldoende op de kwaliteitskaart. Terwijl zij juist probeerden het beste uit hun leerlingen te halen. Als je als school je leerlingen een diploma mee wilt geven – ook al doen ze daar wat langer over - dan moet je niet tegengewerkt worden door een wettelijke regeling. Met een vmbo-diploma hebben leerlingen nu eenmaal meer kans in de maatschappij en lopen ze minder risico terecht te komen in het werklozencircuit.”
Ook de VO-raad reageert positief op de verruiming van de maximale verblijfsduur. “Het is iets waar wij al langer op aandringen”, zegt woordvoerder Iris de Kort. “We denken dat dit een goed middel is om de uitval verder terug te dringen.”

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.