• blad nr 4
  • 28-2-2009
  • auteur J. van Aken 
  • de Vereniging

 

Werken over de grens

Wie in Duitsland woont en in Nederland werkt, loopt al snel tegen administratieve problemen aan. Ger Essers adviseert namens de FNV werknemers over grensoverschrijdend werk. Een Europa zonder grenzen geldt niet voor grensarbeiders, stelt hij.

Een heel licht accent verraadt de Duitse afkomst van Thomas Goldbach. Hij woont in Duitsland en werkt in Nederland als docent fysiotherapie aan de Hogeschool Zuyd in Heerlen. “Een derde van de studenten fysiotherapie en vijf of zes van mijn veertig collega’s zijn Duits. Zolang er geen EK of WK is, loopt het contact prima”, grapt Goldbach. Verder steekt hij een deel zijn tijd in een fysiotherapiepraktijk net over de grens bij het Duitse Aken.
“Ik heb in Nederland gestudeerd omdat de fysiotherapie hier een hogere kwaliteit heeft. In 2003 werd ik gevraagd bij de hogeschool te komen werken”, verklaart hij zijn werk over de grens.
In het begin liep Goldbach tegen administratieve problemen aan. “Hoe zit het met de ziektekostenverzekering, waar betaal je belasting. Als je ook in Duitsland een baan hebt, moet je je in Duitsland verzekeren, zo bleek. Het heeft een tijdje geduurd voordat dat helder was en de administratie op de hogeschool het goed georganiseerd had.”

Grote verschillen
Goldbach woonde op 17 februari een door Ger Essers gegeven voorlichting bij over wonen in Duitsland, werken in Nederland. De problemen van Goldbach klinken Essers bekend in de oren. Regelmatig geeft hij namens de FNV aan werknemers advies over grensoverschrijdend werk. Een Europa zonder grenzen geldt niet voor grensarbeiders, stelt hij. “Wie bijvoorbeeld in Nederland werkt en in België woont, loopt tegen aanzienlijke verschillen in sociale en fiscale stelsels aan.”
In het Limburgse onderwijs werken volgens Essers zo’n 250 Belgen. Omgekeerd komt veel minder voor. Een leraar die in Nederland werkt en in België woont, betaalt de eerste twee jaar belasting in België en sociale premies in Nederland. “Door de verschillen in belastingpercentage en premies scheelt dat een paar honderd euro per maand vergeleken met iemand die in Nederland woont. Inwoners van Nederland die in België of Duitsland werken, zijn de eerste twee jaar financieel juist voordelig uit. De oplossing zou zijn direct vanaf het begin belasting te betalen in het land waar je werkt”, zegt Essers.
Zodra er kinderen komen, krijgen grenswerkers te maken met regelingen voor kinderbijslag en kinderopvang in twee landen. In Duitsland loopt de kinderbijslagregeling tot 25 jaar, in Nederland tot 18 jaar. “De betrokkenheid van vier verschillende instellingen leidt tot hogere wiskunde en grensoverschrijdende administratieve lastendruk”, aldus Essers.

Geen harmonie
Hij is een van de auteurs van het boek ‘Als verhuizen emigreren is’, dat beoogt duidelijkheid te scheppen in de verschillende regelingen. “Met het boek hoop ik te bereiken dat mensen goed geïnformeerd de grens overgaan”, zegt hij.
Essers waarschuwt werknemers goed op te letten als hun situatie verandert. “Regelingen voor werkloosheidsuitkeringen, pensioenopbouw en aow zijn vaak vreselijk ingewikkeld voor mensen. Het grote probleem is dat er in Europa op dit terrein geen harmonie is.”
Goldbach is na een lastige start inmiddels erg tevreden met zijn werk in twee landen. “Door mijn werk in het Nederlandse onderwijs krijg ik de nieuwste ontwikkelingen op fysiotherapiegebied mee. Naar mijn studenten neem ik praktijkervaring uit Duitsland mee.” Onlangs kreeg hij een baan in België aangeboden. “Ik had het idee dat met werk in een derde land alles op tilt zou slaan. Dat was een belangrijke reden om de baan af te slaan.”

{bijschrift}
@B1:Thomas Goldbach is na een lastige start inmiddels erg tevreden met zijn werk in twee landen.


{noot}

Het boek 'Als verhuizen emigreren is. Werken in Nederland en wonen in Duitsland' is in oktober 2008 verschenen bij uitgeverij Kluwer en kost €38,90 (ISBN 97.8901.3058.369). De Belgische versie is ook uitgegeven bij Kluwer en is al eerder verschenen.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.