• blad nr 4
  • 28-2-2009
  • auteur M. Knoop 
  • Kleine column

 

Leden maken de bond

De afgelopen weken stonden – bijna nog meer dan anders - in het teken van contact met de leden. Allereerst tijdens de NOT, waar we het 79.000ste lid inschreven, maar ook op zeer veel andere plaatsen in het land. Verspreid over het gehele land zijn bijeenkomsten georganiseerd over de zogenoemde functiemix in het primair en voortgezet onderwijs. En ook de komende tijd zal er nog een aantal van deze bijeenkomsten plaatsvinden. De belangstelling ervoor is bijzonder groot. Leden krijgen toelichting over de uitwerking van de afspraken uit het Convenant Leerkracht. Vragen die dan aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: op welke datum komen die hogere functies beschikbaar, hoeveel functies komen erbij en vooral: wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor die nieuwe, hogere functies?
Ook is de AOb in levendige discussie geweest met de leden in het voortgezet onderwijs over de onderwijstijd, een veelbesproken onderwerp, onder andere vanwege het recente advies van de commissie-Cornielje. De besprekingen met de leden hebben geleid tot een helder standpunt van de bond: een goede spreiding over het hele schooljaar.
Door met onze leden over deze en andere onderwerpen in gesprek te komen en te blijven, wordt de band met de achterban steeds steviger. Dat maakt de AOb niet alleen tot een bond met veel leden, maar vooral tot de bond in het onderwijs die weet wat de belangrijke onderwerpen zijn en… hoe de leden daarover denken.
Door de vele en intensieve contacten ben ik in de overtuiging gesterkt dat we als AOb op de goede weg zijn. Zoals ik er ook van overtuigd ben dat wij op weg zijn naar de 80.000 leden. Overigens mag en zal een groter aantal leden niet het doel op zich zijn. Ons doel blijft natuurlijk het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van die leden en van het onderwijs. En het is een goed gevoel te weten dat we dat namens heel veel leden doen. Dat komt bovendien de kwaliteit van ons werk ten goede.

Martin Knoop, lid dagelijks bestuur AOb

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.