• blad nr 4
  • 28-2-2009
  • auteur E.. Prins 
  • Mijn collega

 

Met sprongen vooruit

Naam: Rikki de Wildt (54)
Functie: docent NT2
School: roc Rijn IJssel, school voor educatie en integratie, Dieren

Rikki de Wildt is zo’n twintig jaar docent Nederlands als tweede taal. Sinds begin dit jaar geeft ze les aan het roc Rijn IJssel in Dieren. Haar ‘specialiteit’ zijn laagopgeleiden.

Laagopgeleiden: “Wat ik hun leer, kunnen ze gelijk in het dagelijks leven gebruiken: bij de dokter, in de winkel. Door ze bijvoorbeeld een paar routinezinnen aan te leren, gaat er een wereld voor ze open. Daarom werk ik graag met laagopgeleiden. Je ziet ze soms sprongen vooruit maken.”
Verplichte inburgering: “Voor mensen die het kunnen, vind ik het goed. Maar ik werk veel met mensen die dat examen echt niet kunnen halen. Analfabeten of mensen die nauwelijks naar school zijn geweest. Moet je die daar dan mee kwellen?”
Maatwerk: “We werken met groepen van acht tot twaalf cursisten, maar ik heb ook wel eens voor het dubbele aantal gestaan. Kleine groepen zouden verplicht moeten zijn. Pas dan kun je echt les ‘op maat’ geven.”
Humor: “Ik zorg dat er veel gelachen wordt in de les. Veel cursisten hebben spanningen en problemen. Deze lessen zijn voor hen soms de enige plek waar ze kunnen lachen.”
Parttime: “Ik vind dit werk heel leuk, maar ook heel intensief. Daarom werk ik bewust parttime, nu 0,6. Bovendien wil ik tijd hebben om te fietsen, te wandelen, te lezen of eens naar een museum te gaan.”

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.