• blad nr 4
  • 28-2-2009
  • auteur . Overige 
  • Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsoverzicht

Het eerste bezoek van de Onderwijsinspectie aan radicaal vernieuwende scholen moet oriënterend zijn. Het is niet juist zogenoemde Iederwijsscholen, die net zijn opgericht, te onderwerpen aan een formele inspectie. Dat stelt de Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, naar aanleiding van klachten van vernieuwingsscholen. Vlak na oprichting kunnen de scholen de inspectie nog maar bar weinig laten zien, zegt de Ombudsman in een donderdag verschenen rapport.
ANP, 19 februari

{getal}
Bijna één op de drie peuterleidsters in de gemeente Rotterdam zal een taalcursus moeten volgen. Wethouder Leonard Geluk (jeugd, gezin en onderwijs, CDA) is voornemens in totaal ruim honderd van de circa 330 leidsters die werken in de voor- en vroegschoolse educatie (vve) op cursus te sturen. De leidsters moeten zich zowel mondeling als schriftelijk beter leren uitdrukken in het Nederlands. Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie, in april 2008 gepresenteerd, bleek dat 15 procent van alle leidsters de Nederlandse taal onvoldoende beheerst.
NRC Handelsblad, 20 februari

De politiek moet ervoor zorgen dat onderwijsvernieuwingen niet in dat verstikkende kringetje van onderwijsbonden, Mbo-raad, kenniscentra voor beroepsonderwijs en andere middenveldorganisaties worden uitgedacht en vervolgens aan de politiek, docenten en scholieren opgelegd. Dat was de les van Dijsselbloem.
De Groene Amsterdammer, 20 februari

{citaat}
De hoogconjunctuur heeft veel gespecialiseerde vakleerkrachten richting het bedrijfsleven gezogen. De omslag op de arbeidsmarkt schept de gelegenheid om die braindrain om te keren.
Econoom Arie van der Zwan, NRC Handelsblad, 21 februari

{citaat}
Een school krijgt het predicaat zeer zwak nadat deze drie jaar onder de maat heeft gepresteerd. Dit zal in 99 van de 100 gevallen een terecht constatering zijn van de Onderwijsinspectie. Maar nu de crux: in de toekomst moet een dergelijke school in een jaar tijd een omslag maken. Terwijl de school al langere tijd meerdere zaken niet onder controle heeft: onderwijskundig, op personeelsgebied, financieel of bestuurlijk. En dat in één jaar ombuigen?
W. Poppe, interim-directeur steunpunt zeer zwakke scholen, Trouw, 21 februari

Een onleesbaar handschrift is een bron van ergernis voor zowel docenten als voor leerlingen. Bovendien kunnen scholieren er later nog last mee krijgen. Zo zag lerares Cockie Voordouw dat op de universiteit boven een tentamenvel stond: ‘Als het niet goed leesbaar is, wordt het niet nagekeken’. Voor de ckv-docent genoeg redenen om op het Insulacollege in Dordrecht alvast met schrijflessen te beginnen.
AD/De Dordtenaar, 21 februari

Farid heeft een strafblad, zegt hij zacht. Hij is niet stoer of trots. Hij is boos, maar niet alleen op zichzelf. “Ik werd drie maanden voordat ik mijn mbo detailhandel kon halen van school gegooid. Sindsdien probeer ik dat diploma ergens anders te halen. Maar ze willen me nergens. Wat moet ik dan?”
Trouw, 23 februari

{citaat}
Natúúrlijk is het belangrijk dat kinderen leren om zelfstandig te werken, hun mond open te doen en assertief te zijn. In onze ogen zijn Belgische kinderen vaak doetjes. Maar bij ons is de weegschaal wel erg ver doorgeslagen. Toen mijn vrouw jaren later les ging geven op een Nederlandse middelbare school, moest ze zich tussen de leerlingen door vechten om haar lokaal binnen te komen en als ze niet uitkeek, werd ze in de gang ondersteboven gelopen.
Jacques Vriens, Trouw, 23 februari

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.