• blad nr 4
  • 28-2-2009
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Een 7 voor onderwijs

Het onderwijspersoneel uit alle sectoren is opvallend positief over de stand van het onderwijs. Dat blijkt uit een meting van de Onderwijsbarometer, een instrument van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) dat maandelijks het gevoel van de leraren weergeeft over de stand van zaken in het onderwijs.
Op de NOT, eind januari, gaven bezoekers het onderwijs uit alle sectoren een 7. Het betreft het gemiddelde van de scores op zeven thema’s: onderwijsvernieuwing, organisatie, maatschappelijke waardering, waardering vanuit de organisatie, personeelsbeleid, professionalisering en visie. Van de thema’s die gemeten werden op de barometer kwam verrassend genoeg onderwijsvernieuwing met een 8.29 bovenaan uit.
Twee jaar geleden kwam de score op de NOT uit op 6.76. De 536 NOT-bezoekers uit po, vo en mbo die deze keer meededen waren dus optimistischer. Het meest gunstig gestemd was het personeel uit het primair onderwijs, dat eindigde met een 7.23. Het voortgezet onderwijs eindigde op 6.82 en het mbo was het minst tevreden met 6.45. Maar zelfs in die sector stond de onderwijsvernieuwing bovenaan met 7.81. De minste waardering kreeg het thema ‘organisatie’, maar met een gemiddelde 6.66 nog altijd geen onvoldoende. Het laagste cijfer ging naar het personeelsbeleid in het mbo. Daar zijn ze niet blij met de manier waarop er met hen wordt omgegaan, vandaar dat de score niet hoger werd dan een 5.76. Professionalisering wordt erg belangrijk gevonden en eindigde daarom op de tweede plaats met een 7.16. Op de site Lerarenweb.nl van SBO zijn alle uitkomsten te lezen. De Onderwijsbarometer wordt daar iedere maand bijgehouden. Voor de maand februari is hij nog niet verder gekomen dan een 5.57. Kennelijk zijn de mensen die deze site bezoeken een stuk ontevredener dan de bezoekers van de NOT.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.