• blad nr 4
  • 28-2-2009
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Scepsis over Nijmeegs plan

Nijmeegse kinderen van twee jaar en negen maanden moeten vanaf 1 april centraal aangemeld worden voor de basisschool. Via die weg hoopt Nijmegen op een betere spreiding van achterstandsleerlingen over de stad.

Volgens de gemeente worden kinderen nu soms al met een half jaar bij populaire scholen aangemeld. Omdat ouders nooit zeker zijn van een plek, melden ze zich voor de zekerheid ook aan bij andere scholen. Scholen wisten daardoor ook nooit op hoeveel kinderen ze moesten rekenen. Bij de centrale aanmelding kunnen ouders drie scholen opgeven in hun eigen wijk, maar ook drie buiten de wijk. De computer bepaalt dan op welke school een ouder welkom is. Nijmegen hoopt hiermee de ‘vlucht’ uit de wijk van autochtone en soms ook allochtone ouders naar een populaire school tegen te gaan, vooral omdat deze scholen niet verder mogen uitbreiden. Nijmegen is niet de eerste gemeente die met bepaalde maatregelen probeert om segregatie tegen te gaan. In 2007 onderzocht Forum, het instituut voor multiculturele ontwikkeling, wat de antisegregatie maatregelen bij 31 verschillende gemeentes hadden opgeleverd. Er kon geen resultaat gemeld worden. Uit het rapport Gemeenten in actie tegen segregatie in het basisonderwijs bleek dat er bij zestien van de 31 gemeenten zelfs een toename was van de segregatie. Daarom ziet ook Sjak Rutten, medewerker van adviesbureau Sardes, weinig in de plannen van Nijmegen. Hij deed onderzoek naar het spreidingsbeleid in Nederland en de Verenigde Staten. “Ik denk niet dat op deze manier kansarme kinderen sneller op een gemengde school terecht zullen komen. Ze wonen namelijk vaak in een buurt met heel veel andere kansarme kinderen. In buurten met een gemengde bevolking wonen juist dikwijls veel studenten of gezinnen zonder kinderen. Ambitieuze allochtone ouders die hun kind naar een populaire school willen doen, lopen door deze maatregel de kans geen plek te krijgen. Dat vind ik dan een foute ontwikkeling.” Uit zijn onderzoek in binnen- en buitenland concludeerde Rutten dat ouders zich nooit laten remmen bij de schoolkeuze. In het uiterste geval gaan ze gewoon ergens anders wonen. Alleen wanneer ouders zelf het initiatief nemen is er enige kans van slagen om met een groep medestanders een gemengde school te vormen. “Daarom kun je je volgens mij beter concentreren op deze initiatieven en op goed onderwijs.”

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.