• blad nr 4
  • 28-2-2009
  • auteur L. Douma 
  • Redactioneel

 

Schoolleider heeft weinig invloed

Een ontwikkelingsgerichte schoolcultuur leidt tot betere schoolprestaties. Daarin staan samenwerking, professionalisering en vernieuwing centraal. Dit concludeert Gerdy ten Bruggencate, onderzoeker bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
Uit onderzoek is de afgelopen jaren al duidelijk geworden dat de invloed van schoolleiders op de leerlingprestaties klein is. De motivatie van docenten en het werkklimaat voor leerlingen doen er veel meer toe. Toch deed Ten Bruggencate een poging meer zicht te krijgen op de invloed van schoolleiders. Ze analyseerde data die waren verzameld op ruim honderd scholen voor voortgezet onderwijs. In totaal namen 103 schoolleiders, 998 docenten en 4336 leerlingen uit 5-havo deel aan haar onderzoek.
Ze ontdekte dat een ondernemende schoolleiding een ontwikkelingsgerichte schoolcultuur kan stimuleren door te zorgen voor duidelijke doelstellingen en voor ruimte om eigen keuzes te maken. In zo’n schoolcultuur ligt de nadruk op samenwerking, professionalisering en vernieuwing. Met elkaar zorgt dit voor een beter werkklimaat in de klassen, voor betere schoolprestaties en minder zittenblijven.
Ten Bruggencate promoveerde half februari op het onderwerp aan de Universiteit Twente.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.