• blad nr 4
  • 28-2-2009
  • auteur L. Douma 
  • Redactioneel

 

Etiquettelessen voor Friese kinderen

Kinderen van basisscholen in de Friese gemeente Lemsterland hebben etiquetteboekjes gekregen van de gemeente. “Dit is voor ons een manier om structureel aandacht te besteden aan sociale omgangsvormen”, vertelt onderwijswethouder Jon Visser.

Tijdens een bezoek aan basisschool Twa yn ien in Echtenerbrug viel het de onderwijsinspecteur op dat leraren respectvol met hun leerlingen omgingen, maar andersom was dat zeker niet het geval. “Na afloop van het inspectiebezoek – dat overigens uitstekend verliep - sprak de inspecteur met de directeur van de school over koetjes en kalfjes”, weet wethouder Jon Visser. “De inspecteur vertelde over een voorval eerder die dag. Twee jongetjes waren elkaar in de haren gevlogen en een leraar had ze uit elkaar gehaald. Vervolgens had een van die jongetjes een grote mond tegen de leraar opgezet, waarvan de inspecteur nogal was geschrokken.”
Een paar weken later hoorde diezelfde inspecteur een radio-interview met Reinildis van Ditzhuyzen, schrijfster van een boekje voor kinderen over omgangsvormen. Hij bestelde het en ging ermee naar de gemeente.
“Het is een aardig boekje”, vond ook de wethouder. “Het praat niet in termen van normen en waarden, maar het beschrijft gewoon hoe je met elkaar om moet gaan. Wij willen als gemeente een preventief jeugdbeleid voeren en zien in dit boekje een manier om structureel aandacht te besteden aan sociale omgangsvormen.”
En dus heeft de gemeente Kinderen weten hoe het hoort uitgedeeld aan alle basisscholen. Het is de bedoeling dat er in groep 7/8 met het boekje wordt gewerkt. “Maar het staat de scholen uiteraard vrij dit naar eigen inzicht te doen”, zegt Visser.
Met het boekje zegt de gemeente ook niet dat de kinderen in Lemsterland ongemanierd zijn. “Beslist niet. We willen alleen voorkomen dat ze dat wellicht worden.”
Lemsterland heeft heel wat aandacht gekregen met het verspreiden van het boekje. “Ik ben zelfs al geïnterviewd door SBS Melbourne. Dat is toch onwaarschijnlijk. Dat had ik allemaal niet verwacht. Naar mijn weten zijn wij de eerste plattelandsgemeente die van dit boekje gebruik maakt. Maar in Rotterdam, Den Haag en Dordrecht werken ze er al veel langer mee. Dus waar iedereen zich zo druk over maakt…”

Reinildis van Ditzhuyzen, Kinderen weten hoe het hoort, uitgeverij Becht, oktober 2008, €7,90, ISBN 9023012429.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.