• blad nr 4
  • 28-2-2009
  • auteur E. Went 
  • Uit de hogeschoolpers

 

Uit de hogeschoolpers

Particuliere school
Eduard de Vries (33), oud EHvA-student geschiedenis, start volgend jaar in Apeldoorn een particuliere school. Hij heeft een hekel aan grote klassen, vergaderen en vraaggestuurd onderwijs. In zijn school is slechts plaats voor docentgestuurd onderwijs aan groepjes van maximaal acht leerlingen. Omdat de school niet gesubsidieerd wordt, zullen ouders van leerlingen diep in de buidel moeten tasten, zo’n 15.000 tot 20.000 euro per jaar. Om te kunnen starten heeft De Vries minimaal twintig leerlingen nodig, een aantal dat hij naar eigen zeggen ruim zal halen. Havana 20

Werkdruk te hoog
Docenten bij Avans vinden de werkdruk te hoog. Dat blijkt uit een onderzoek dat eind 2008 is gehouden. De pabo in Breda heeft medewerkers al opgeroepen om na te denken over suggesties om de werkdruk te verminderen. Er wordt over gedacht om de hoeveelheid toetsingen en assessments kritisch onder de loep te nemen. Daarvan zouden er te veel zijn. Ook wordt een e-mailprotocol overwogen om de stroom e-mails van studenten in te perken. Met medewerkers zal worden besproken welke maatregelen zin hebben om door te voeren, belooft Jo Timmermans, adjunct van de pabo. Punt 07

De leraar centraal
Het management doet te weinig met ideeën van docenten voor de onderwijspraktijk. Dat vindt Marcel Mooijman, docent bij de lerarenopleiding maatschappijleer aan de HRO. In zijn boek De leraar centraal bij onderwijsinnovatie stelt hij dat de docent de kaders en het beleid in een schoolorganisatie zouden moeten ontwikkelen. Nu wordt er te veel opgelegd waar docenten in hun contact met studenten op afgerekend worden, vindt hij. “Het management zou zich hooguit moeten richten op de controle van het behalen van doelen, niet op het centraal voorschrijven van middelen die de docent moet toepassen.” Profielen 66

Money Matters
Ruim een derde van de jongeren heeft schulden. Het onderwijs schiet hierin ernstig tekort, vinden derdejaarsstudenten van de lerarenopleiding economie van de HAN. Daarom hebben zij spellen ontworpen met namen als ‘Money Matters’ en ‘Doekoe’ (‘geld’ in straattaal). Deze spellen moeten leerlingen op interactieve en speelse wijze helpen minder snel onverantwoorde beslissingen te nemen. De winnaar is uiteraard degene die aan het einde van deze spellen het meeste geld heeft verzameld. Sensor 11

Meer jongens
Fred Feuerstake, pabodirecteur van het Instituut voor Lerarenopleidingen (IVL) denkt dat een splitsing van de pabo meer jongens naar de opleiding zal trekken. Ook verwacht hij dat het de kwaliteit van de voorschoolse periode een boost zal geven. Hij wil de discussie over splitsing dan ook “een plek geven in het nieuw te vormen beleidsplan”. Maar, voegt hij daar direct aan toe: “We werken nog maar kort met een nieuw opleidingsmodel. Dat gaan we niet meteen op de schop gooien.” Profielen 66

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.