• blad nr 4
  • 28-2-2009
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Geld ambulante begeleiding moet naar basisscholen

Kinderen met een indicatie voor ambulante begeleiding kunnen vaak prima geholpen worden door basisscholen die zelf de kennis in huis hebben. Ondanks herhaald aandringen van de AOb willen de expertisecentra het geld daarvoor niet overmaken naar de basisscholen, zelfs niet als die instellingen voor speciaal onderwijs onvoldoende personeel hebben voor de ambulante begeleiding. Hierdoor hebben de expertisecentra in 2007 tientallen miljoen overgehouden en dat in hun reserves gestopt, zo blijkt uit onderzoek van het Onderwijsblad.
Liesbeth Verheggen, dagelijks bestuurder primair onderwijs van de AOb, vindt dat het hoog tijd wordt dat de expertisecentra hun beleid wijzigen. “Te vaak horen wij van leerkrachten en basisscholen dat zij wel leerlingen hebben die in aanmerking komen voor extra ondersteuning, maar dat er geen of te weinig ambulante begeleiding beschikbaar is. De scholen zelf krijgen het geld in die gevallen ook niet, zelfs niet als zij in eigen huis voldoende expertise hebben ”
Verheggen heeft het probleem in het overleg rondom passend onderwijs bij de Wec-raad, de werkgeversorganisatie van de expertisecentra, en het ministerie meerdere keren aangekaart, maar tot nu toe zonder resultaat. Nu uit de jaarrekeningen blijkt dat het geld echt ongebruikt is gebleven, wil zij het gesprek daarover opnieuw openen. “Kijkend naar de toekomst van het passend onderwijs is het niet meer dan vanzelfsprekend dat basisscholen zelf steeds meer expertise krijgen om leerlingen met bepaalde problemen zelf te helpen. Wanneer zij een goed handelingsplan maken, het met de ouders eens zijn over de aanpak, dan moeten zij daarvoor ook de middelen krijgen die nu voor ambulante begeleiding aan de scholen voor speciaal onderwijs worden uitgekeerd.”

Zie verder het verhaal ‘Geld ambulante begeleiding naar reserve’ op pagina 38

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.