• blad nr 4
  • 28-2-2009
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Roc Midden Nederland schrapt 170 voltijdbanen

Roc Midden Nederland gaat flink snijden in de uitgaven en schrapt nog voor de zomer 170 voltijdbanen. De instelling hoopt gedwongen ontslag te voorkomen. Daarnaast wordt het aantal locaties verminderd en inhuur van extern personeel beperkt.

Die ‘inhuur van derden’, zoals het heet, is de afgelopen jaren flink uit de hand gelopen. In 2007 was het roc er 21 miljoen euro aan kwijt, 15 miljoen meer dan voorzien. Voor 2008 staat de teller op 16 miljoen euro, drie keer zoveel als begroot.
Het gaat onder andere om interimmers, vervangers vanwege ziekteverzuim, ict-ondersteuning, en begeleiding bij de invoering van het competentiegericht onderwijs. Dat staat in een eigen notitie van het roc, die half januari is vastgesteld door het college van bestuur.
Roc Midden Nederland wil snijden in de uitgaven. De instelling komt al jaren miljoenen tekort op de inkomsten. Bij ongewijzigd beleid zou het in 2009 naar eigen zeggen op een exploitatieverlies van 19,5 miljoen afstevenen.
Eén van de maatregelen is het schrappen van zo’n 170 voltijdbanen, circa 14 procent van het totaal. De arbeidsplaatsen moeten nog voor de zomer verdwijnen. Verder wil de instelling de huisvesting concentreren op minder locaties, om de jaarlijkse lasten te beteugelen.
De centrale medezeggenschapsraad (CMR) heeft begin februari ingestemd met een roc-breed reorganisatieplan. Over de betrokkenheid van de medezeggenschapsraad is CMR-voorzitter Johan Schmieman te spreken. “Maar we willen wel dat het college van bestuur heel helder uitlegt hoe het zover heeft kunnen komen. We moeten voorkomen dat we over twee jaar weer tegen zulke problemen aanlopen.” Hij noemt de budgetoverschrijdingen “een gebrek aan begrotingsdiscipline”.
Onderdeel van de afspraken is dat het aandeel onderwijzend personeel binnen het roc de komende jaren zal toenemen. Mede daarom hoeft de onderwijskwaliteit volgens Schmieman niet te lijden onder de bezuinigingen. “En met minder locaties moet het mogelijk zijn om per locatie meer kwaliteit te bieden.”
Maatregelen om vrijwillige afvloeiing en interne overplaatsing te stimuleren, zijn in gang gezet. Verder worden in veel gevallen tijdelijke contracten niet verlengd. In april wordt aan de hand van de resterende boventalligheid bepaald of een sociaal plan en mogelijk gedwongen ontslag aan de orde zijn.
AOb-rayonbestuurder Lenie Janssen verbaast zich erover dat de tekorten zo hebben kunnen oplopen. “Zoiets moet je kunnen zien aankomen, lijkt me.” Janssen hoopt dat gedwongen ontslagen kunnen worden voorkomen. “Mensen staan al flink onder druk. De situatie zorgt voor veel onrust onder het personeel.”

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.