• blad nr 4
  • 28-2-2009
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Ouderschapsverlof

Het stukje in het Onderwijsblad 3 over ouderschapsverlof (pag. 51) heeft voor verwarring gezorgd. De indruk werd gewekt dat het ouderschapsverlof verdubbeld is. Dat is niet het geval. Voor de sectoren po, vo en bve blijft de duur van het verlof onveranderd, omdat dit al 50 procent van de werktijdfactor was (in het po zelfs 60 procent). Voor deze sectoren geldt alleen dat de verplichte levensloop is vervallen.
Alleen voor het hbo geldt de Wet arbeid en zorg en dus verdubbeling. Ook andere cao’s houden zich aan deze wet. In
de cao voor de kenniscentra is het weer anders geregeld: daar bestaat een keuze tussen betaald of onbetaald verlof.
Zie voor uitgebreide informatie de eigen cao. Per sector zijn de cao’s te vinden op de website van de bond: www.aob.nl

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.