• blad nr 4
  • 28-2-2009
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

AOb wil geen extra ‘rondhangdagen’

Om de onderwijstijd beter te spreiden over het jaar wil de AOb het aantal lesdagen uitbreiden naar 190. Het aantal uren mag niet meer dan 960 zijn.

Wanneer de lessen beter verspreid worden over het huidige aantal schoolweken, is dat beter voor de kwaliteit van het onderwijs. Vandaar dat de AOb een plan heeft gelanceerd om het aantal roostervrije dagen te verminderen en het aantal lesdagen uit te breiden. Momenteel wordt er met de roostering van de lessen uitgegaan van 36 weken, de overige vier onderwijsweken worden gebruikt voor proefwerkweken, vergaderingen en cursussen. Volgens AOb–bestuurder Ton Rolvink staat er nergens in een cao of in de wet iets over het aantal weken waarin de lessen moeten worden gegeven. “Bij de meesten is dat traditioneel zo gegroeid. De eerste week wordt er opgestart, de laatste week wordt er ook weinig gedaan en dan zijn er door het jaar heen allerlei roostervrije dagen voor vergaderingen of cursussen. Volgens ons is het zowel voor de leerlingen als de docenten beter wanneer de lestijd verspreid wordt over 38 weken. Dan hou je nog twee weken over voor rapportvergaderingen, verplichte feestdagen en andere algemene personeelsactiviteiten.” Bijkomend voordeel van deze nieuwe planning is volgens Rolvink dat er voor de leerlingen minder ‘rondhangdagen’ zijn. In het plan wordt met opzet niet uitgegaan van de 1000 uur in het advies van de commissie-Cornielje die zich, in opdracht van staatssecretaris Marja van Bijsterveldt, boog over de kwestie onderwijstijd. De AOb gaat uit van 960 lesuren, omdat dat de huidige bekostigingsnorm is. De commissie-Cornielje kreeg indertijd de opdracht om ‘budgettair neutraal’ te werken. Cornielje wil het aantal schoolweken uitbreiden naar 41 waardoor er één week minder vakantie is voor docenten. Rolvink voelt daar niets voor. “In het plan van Cornielje wordt de zomervakantie korter en het aantal roostervrije dagen wordt uitgebreid. Dus eigenlijk nog meer ‘rondhangdagen’ voor de leerlingen.” Met het drama van de ‘ophokuren’ nog in het achterhoofd, is het de vraag welk pedagogisch doel de extra roostervrije dagen dient. Docenten zijn ook niet erg gediend van een kortere vakantieperiode. Het AOb-plan over onderwijstijd is te vinden op www.aob.nl.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.