• blad nr 4
  • 28-2-2009
  • auteur R. Sikkes 
  • Commentaar

 

Uitwijkonderwijs

De vlucht van Limburgse kinderen naar Belgische basisscholen, de groei van het particulier onderwijs in het voortgezet onderwijs, de explosie van leerlingen op huiswerkinstituten. Het zijn populaire onderwerpen in de media die aan moeten geven dat meer en meer Nederlanders ontevreden zijn over de kwaliteit van het onderwijs.
In De stand van educatief Nederland brengt de Onderwijsraad voor het eerst overzichtelijk in kaart om hoeveel leerlingen het nu eigenlijk gaat. Bijna niets. Het particulier onderwijs telt nog geen 2500 leerlingen in de leerplichtige leeftijd, ternauwernood 0,1 procent van het totaal aantal. Iets meer leerplichtige kinderen vertrekken er naar Vlaanderen: 4623, ongeveer 0,7 procent. Ook het aantal kinderen dat naar particuliere exameninstituten gaat is klein, rond de 3000. Niet echt een krachtig signaal van ontevredenheid.
Wel fors is het aantal jongeren dat bijles krijgt op huiswerkinstituten. Het zou gaan om 60 duizend tot meer dan 100 duizend leerlingen (6 tot 11 procent van het totaal). Een flinke toename. Maar wie weet is die stijging wel een gevolg van institutionalisering van de bijles. Vroeger deed een bevriende leraar dat, via via, en rekende je cash af. Nu wordt er minder bijgeklust door individuele docenten en zijn het studenten die zich aan een keten hebben verbonden. Maar stijging of niet, het gaat om een substantieel aantal.
Wat de Onderwijsraad zo laat zien is dat naast het van overheidswege verstrekte rantsoen aan voortgezet onderwijs, een flinke groep jongeren extra aandacht koopt. Misschien is dat wel niet zo vreemd als we een andere conclusie van het rapport lezen, namelijk dat de overheid relatief weinig geld uitgeeft aan dat voortgezet onderwijs. Niet voor niets vraagt de Onderwijsraad om extra publieke investeringen in onderwijs en specificeert dat ook nog eens. ‘De prioriteit zou moeten liggen bij het voortgezet onderwijs, waar per leerling in vergelijking weinig geld wordt uitgegeven, en bij de kleuteronderwijsperiode.’ Een welkom geluid, vooral nu door de kredietcrisis de overheid weer ouderwets op zoek lijkt te gaan naar bezuinigingen in de collectieve sector.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.