• blad nr 17
  • 4-10-2008
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

CNV Onderwijs heeft nieuwe voorzitter

Michel Rog (35 jaar) is op 17 september tijdens de algemene vergadering van CNV Onderwijs gekozen tot nieuwe voorzitter. Hij was sinds 2006 bestuurder primair en voortgezet onderwijs van CNV Onderwijs. Daarvoor was Rog docent maatschappijleer, vakbondsbestuurder bij De Unie en fractievoorzitter van D66 in stadsdeel De Baarsjes in Amsterdam. Rog was de afgelopen twee jaren betrokken bij de totstandkoming van de cao’s in het primair en voortgezet onderwijs en het Actieplan leerkracht.

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.