• blad nr 17
  • 4-10-2008
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Arbocatalogus voor betere werkomstandigheden

De Arbocatalogus-vo biedt praktische oplossingen voor veelvoorkomende arbeidsrisico’s in het voortgezet onderwijs. Sinds eind september is hij op www.arbocatalogus-vo.nl te raadplegen. Vakbonden en werknemers hebben de catalogus gezamenlijk vormgegeven.

Werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs hebben samen afspraken gemaakt over betere en veiligere werkomstandigheden. Die afspraken zijn inmiddels in de cao-vo vastgelegd. “Ik ben laaiend enthousiast dat wij nu eindelijk concrete afspraken hebben gemaakt”, vertelt AOb-beleidsmedewerker Gerard Willemsen. Op www.arbocatalogus-vo.nl zijn ze makkelijk terug te vinden. Het instrument biedt duidelijkheid over alle arboregels en –normen. Het digitale naslagwerk geeft informatie over alle schooltypes in het voortgezet onderwijs en bevat praktische oplossingen en hulpmiddelen. Ook kunnen scholen online ervaringen uitwisselen over het verbeteren van de werkomstandigheden. De site maakt het voor scholen makkelijker om aan wettelijke eisen te voldoen. “Het is een heel toegankelijk instrument. Beleidsmakers kunnen het raadplagen, maar MR-leden en preventiemedewerkers zeker ook. Wanneer een docent bijvoorbeeld ziet dat er een arbowet op zijn school niet wordt nageleefd, kan hij iemand bij de kraag vatten en heeft hij een naslagwerk om op terug te vallen. Zo kan iedereen op een school bijdragen aan veiligere werkomstandigheden”, vertelt Willemsen.
De Arbeidsinspectie heeft de catalogus getoetst en goedgekeurd en hanteert de catalogus bij controle op naleving in het voorgezet onderwijs.

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.