• blad nr 17
  • 4-10-2008
  • auteur L. Verheggen 
  • Kleine column

 

Blij met het circus

Op een school in Alkmaar verzamelen zich op woensdag 24 september allemaal mensen die die school veel te weinig van binnen zien: journalisten, voorlichters en de staatssecretaris. Reden: ondertekening van een convenant en een persconferentie om een nieuw succes te vieren, 24 miljoen euro echt te besteden voor de vroegschool (groep 1 en 2 van de basisschool). Deze activiteiten voor de allerkleinsten zijn hartstikke noodzakelijk om achterstanden te voorkomen en met name taalachterstanden zo vroeg mogelijk te kunnen bestrijden.
Ik heb altijd een dubbel gevoel bij dit soort happenings. Er wordt natuurlijk van alles gedaan voor een plaatje, je voelt je een beetje in een feeststemming gedrongen, dus is er lang niet altijd plaats voor de realiteit of de kritische noot. Ook nu zijn alle ingrediënten hiervoor weer aanwezig: een persvoorlichter die het gesprek leidt, een staatssecretaris met een voorbereide speech, een luchtige paneldiscussie en vragen van de pers. Deze keer laat ik mij graag eens misbruiken. Want ik wil het wel van de daken schreeuwen: Voor dit potje met dit doel heeft de AOb geknokt.
Scholen met achterstandsleerlingen hebben in hun bekostiging middelen gekregen voor de vroegschool. Gemeentes betalen voor de voorschool. Maar met name de gelden voor de vroegschool zien we verdwijnen op de grote hoop. We zijn ervan overtuigd dat die gelden gebruikt worden voor de algehele kwaliteitsverbetering. Maar specifiek geld inzetten in de vroegschool én voor overdracht tussen voor- en vroegschool, levert zo ontzettend veel op voor de kinderen die het het hardste nodig hebben.
En dan ben ik voor een keer blij met het hele circus. Als we allemaal kunnen pronken met deze goede beslissing, vind ik dat geweldig. De AOb heeft samen met de andere onderwijsorganisaties de voor- en vroegschoolse educatie op de agenda gekregen, staatssecretaris Sharon Dijksma heeft het belang onderkend en de scholen en de leraren gaan het uitvoeren. Eigenlijk is dit het leukste vakbondswerk wat er is. Je zin krijgen, zodat je eens een keer niet om meer, beter en anders hoeft te zeuren.

Liesbeth Verheggen, lid dagelijks bestuur AOb

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.