• blad nr 17
  • 4-10-2008
  • auteur . Overige 
  • Het team

 

Van binnenuit

Particuliere basisschool het Kleurenorkest in Limmen

“Onze school bestaat nu ruim een jaar. We zijn opgericht vanuit de overtuiging dat kinderen al jong met natuurlijk leren in aanraking moeten komen. Als team onderschrijven wij allemaal het concept van natuurlijk leren. De pijlers neurolinguïstisch programmeren, systemisch werken en oplossingsgericht werken, zitten ons in het bloed.”

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.