• blad nr 17
  • 4-10-2008
  • auteur J. Popken 
  • Redactioneel

 

Bijna kwart scholen zwak in rekenen

Bijna een kwart (23 procent) van de basisscholen presteert onder de maat bij het rekenonderwijs. Door het onderwijs anders in te richten kunnen deze scholen winst boeken. Dat staat in een onderzoek van de Onderwijsinspectie naar het rekenonderwijs op de basisschool dat maandag aan de Tweede Kamer is aangeboden.

De Onderwijsinspectie vergeleek de rekenprestaties van basisscholen aan de hand van het aantal goed beantwoorde rekenopgaven van de Citotoets. Op 191 scholen werd daarnaast onderzocht hoe het rekenonderwijs is ingericht. Hierbij werd bijvoorbeeld gekeken naar de manier waarop docenten hun leerlingen bij de les probeerden te houden en naar de helderheid van hun instructie. De zorg en begeleiding bleken op scholen die zwak zijn in rekenonderwijs achter te blijven. Bij sterke scholen is ook het onderwijsproces meestal goed op orde, zo constateerde de inspectie. Conclusie van de inspectie: door het onderwijs anders in te richten, kunnen de prestaties van leerlingen omhoog.
De rekenprestaties hangen ook sterk samen met het type leerling. Leerlingen op scholen met veel achterstandsleerlingen lopen aan het eind van de basisschool gemiddeld een half jaar achter op scholen met weinig van dit soort kinderen. Maar volgens de inspectie zegt de achtergrond van de leerlingen niet alles: er zijn ook scholen met veel achterstandsleerlingen die beter presteren dan sommige scholen met weinig achterstandsleerlingen. Volgens de inspectie kunnen scholen wel degelijk het verschil maken.

Rekenmethoden
Staatssecretaris Sharon Dijksma laat naar aanleiding van het rapport onderzoek doen naar de rekenmethoden. Dijksma hoopt dat scholen daardoor beter inzicht krijgen in de voor- en nadelen van de methoden. Volgens de staatssecretaris is het niet de bedoeling dat er een ranglijst komt, of dat scholen verplicht worden om over te stappen naar een andere methode. Wel wil zij meer duidelijkheid scheppen over welke rekenmethode het beste past bij een bepaald type kind.

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.