• blad nr 17
  • 4-10-2008
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Ook hbo akkoord met Convenant Leerkracht

Kort na het mbo zijn ook de werkgevers in het hoger beroepsonderwijs akkoord gegaan met de afspraken in het Convenant Leerkracht over een positieverbetering van docenten. Vlak voor de zomervakantie weigerde de Hbo-raad het convenant te ondertekenen.

Nu werkgevers en bonden tot een akkoord zijn gekomen, kan de sector aanspraak maken op het toegezegde budget van 26 miljoen euro. Met dat geld moeten de positie van de docent en de aantrekkelijkheid van het beroep worden versterkt. Zo moeten er meer leerkrachten in hogere salarisschalen komen. Rond de Dag van de Leraar (5 oktober) krijgt al het onderwijspersoneel eenmalig een extraatje van 200 euro op de bankrekening gestort (parttimers naar rato).
In juli besloten de werkgevers in het hbo, net als het mbo, het bereikte akkoord niet te tekenen. Ze claimden dat er te weinig geld zou zijn om de plannen na 2012 te kunnen uitvoeren, al lieten de bonden zich niet overtuigen. Afgesproken is nu om over twee jaar om tafel te gaan over de situatie die zich zal voordoen vanaf 2012.
Met het hbo heeft nu ook de laatste sector zich aan het Convenant Leerkracht verbonden. Op donderdag 11 september bereikten de bonden met de werkgevers in het mbo een akkoord. Het basis- en voortgezet onderwijs hadden voor de zomer al getekend.

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.