• blad nr 17
  • 4-10-2008
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Slimme nieuwslezer vergroot woordenschat

Cursisten die digitaal nieuws lezen over een onderwerp waarin ze erg geïnteresseerd zijn, vergroten daarmee heel snel hun woordenschat.

De ‘Slimme nieuwslezer’, zo heet het programma dat speciaal is ontwikkeld voor inburgeraars en leerlingen met een taalachterstand. De nieuwe software baseert zich op de uitkomsten van een onderzoek van de Universiteit van Tilburg. Daaruit blijkt dat als taalzwakke leerlingen krantenberichten lezen over zaken die ze echt graag willen weten, zij spelenderwijs hun woordenschat vergroten. Het programma zoekt 24 uur per dag naar krantenartikelen. Een leerling kan kiezen uit onderwerpen als sport, economie, entertainment. Door het invullen van een woordenlijst wordt eerst de woordenschat bepaald, vervolgens worden de berichten geleverd op het niveau van de lezer. Door een oefening kan na afloop bekeken worden of de lezer de woorden heeft begrepen heeft.
In de openbare bibliotheek van Amsterdam wordt al sinds april proefgedraaid met de Slimme nieuwslezer. Tine de Lange, werkzaam op de educatieve afdeling van de Amsterdamse bibliotheek, denkt dat het een prima ondersteuning is binnen een lesprogramma. “Ik geef zelf Nederlandse les op de bibliotheek en heb een paar keer als docent meegedaan aan het programma. Dan kun je de vorderingen volgen van zes tot acht leerlingen die er ook mee bezig zijn. De software is prachtig. Ik heb een Chinese cursist gehad die in het Chinees ondersteuning kreeg bij de vertaling van woorden. Ze zat helemaal te glimmen toen ze ontdekte dat ze toch al veel woorden in een krantenartikel wist. Ik denk dat het ook goed werkt voor bijvoorbeeld leerlingen die mbo administratie doen. Zij kunnen dan artikelen over economie kiezen.”
Volgens Maarten van Hoof van Edia, ontwikkelaar van educatieve software, zijn er allerlei toepassingen mogelijk. “Je kunt ook een zelf gemaakt stukje laten beoordelen of ondersteuning vragen bij het lezen van Wikipedia.” De lezer kan ook kiezen voor een andere instructietaal dan het Nederlands.
Meer informatie op www.oba.nl

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.