• blad nr 17
  • 4-10-2008
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Kleine plusjes voor onderwijs bij algemene beschouwingen

Er komt tien miljoen euro voor nog eens duizend conciŽrges naast de 1700 die al waren toegezegd. Het kabinet trekt dertig miljoen euro uit voor een reiskostenvergoeding voor mbo-studenten onder de 18 jaar. Dat zijn toezeggingen van het kabinet tijdens de algemene beschouwingen, waar vooral extraatjes van regeringspartijen werden gehonoreerd.

Scholen hadden in totaal 2700 aanvragen ingediend voor extra conciŽrges in de Ďkrachtwijkení, terwijl er maar geld was voor 1700 plaatsen. In de Tweede Kamer bepleitte de PvdA om alle aanvragen goed te keuren. Daarvoor was boven op de twintig miljoen nog eens tien miljoen nodig. Bij lange na niet de 150 miljoen die de onderwijsorganisaties hadden gevraagd met de actie Help, de school verzuipt, zodat alle scholen een conciŽrge zouden kunnen krijgen. Een motie van SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SGP haalde het niet. De extra subsidie die het kabinet op basis van het PvdA-voorstel heeft toegezegd, zal ook niet altijd genoeg zijn. Het gaat om functies in schaal 3. Als men de functie hoger wil inschalen zal het schoolbestuur of zelf geld moeten bijleggen of moeten proberen om bij de gemeente een subsidie los te peuteren.
Dat laatste lukt met wisselend succes. Sommige steden vinden conciŽrges belangrijk, maar tot woede van de Leidse gemeenteraad heeft het gemeentebestuur daar de subsidie voor conciŽrges stopgezet. Per brief kregen de conciŽrges die in dienst zijn van een apart bedrijf te horen dat zij per 1 april hun baan verliezen. Al eerder had de gemeenteraad aangegeven de ondersteuning in het basisonderwijs te willen behouden, maar PvdA-wethouder Gerda van den Berg heeft het bedrag niet in de gemeentebegroting opgenomen en de scholen vervolgens laten weten dat de conciŽrges geschrapt worden. De PvdA-fractie is het niet eens met de gang van zaken. ĎDe gemeenteraad moet de begroting nog vaststellen. De mededelingen aan de werknemers en de scholen zijn voorbarigí, verklaarde gemeenteraadslid Conny Broeyer in het Leidsch Dagblad.
Ook de reiskostenvergoeding voor jongeren in het mbo hangt af van meer partijen. Zij krijgen geen OV-kaart, zoals de studenten van boven de 18 jaar in het mbo, maar een eigen regeling. Het kabinet trekt daarvoor dertig miljoen uit; de NS en de provincies kijken hoe zij extra ruimte kunnen maken voor een vervoersregeling. Ook komt er nog geld voor sport in het mbo. Het extra geld kwam er door een motie van de regeringspartijen.
Het meeste geld dat de regeringspartijen bij het kabinet lospeuterden gaat overigens naar een extra investering in wegen, woningbouw en bedrijfsterreinen.

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.